Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן

   Publisher: יפה נוף

מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן ממחישה לילדים בעזרת הקומיקס המרתק את מגילת-אסתר בעוצמה אדירה, ומגלה את שרשת הניסים הנסתרים שמאחורי כל האירועים. פרוייקט מקיף, מעמיק ומרתק, על מגילת-אסתר: "ילדי שושן מנצחים את המן". מגילת-אסתר זו מאפשרת לכולנו לראות עין בעין את השגחת ה’ הנסתרת, ואת צרופי המקרים המדהימים לאורך כל הדרך וכל האירועים, עד להשלמתו של נס פורים. מומלץ על ידי רבנים ומחנכים.

מגיש: מרדכי חלמיש. איורים: דוד ביכמן.

Tell Your Friends About 'מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן'

מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן
Click on image to enlarge

מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "מגילת אסתר - ילדי שושן מנצחים את המן", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout