Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הקריאה לשמחה

   Publisher: מעלה

הקריאה לשמחה

אביאל קוטלר

מתוך תקציר הספר:
יום חמישי, ליל ראש חודש אדר ב' ה'תשסח, השעה: 20:30 – ההכנות למסיבת ראש חודש בעיצומן, ופתאום יריות נשמעות בחלל השכונה. אני תלמיד בכיתה יב בישיבה התיכונית ישלצ, שמיניסט שלא משער שחייו ישתנו מרגע זה והלאה. בדקות אלו נרצחו שמונה תלמידים אהובים וקדושים, ביניהם חברי הטוב יוחאי ליפשיץ היד. למחרת – ראש חודש אדר... במקום לעסוק בריבוי שמחה – אנו עסוקים בהלוויות, ומתחיל שבוע של ניחומים בבתי המשפחות השכולות. אִמְרַת חזל משנכנס אדר מרבין בשמחה – נשמעה רחוקה כל כך, ובאה בסתירה עם המציאות שנוצרה. כעבור חצי שנה החלטתי לקבל על עצמי משימה: לנסות ולראות אם אפשר לפתור את הסתירה שחוויתי באותו ראש חודש אדר. גמרתי בליבי לחקור מהי מידת השמחה, ובמיוחד שמחת פורים שבאה בהתנגשות גמורה עם המציאות הכואבת. במשך עשור נוצרו תובנות רבות, וכעת הגיע הזמן לחלוק אותן. התגובה לאובדן חיים היא העצמת החיים והעמקתם, בהכוונה של אלו שחיו את החיים באמת.

אודות מחבר הספר "קריאה לשמחה", אביאל קוטלר

אביאל קוטלר למד כעשור בישיבה הגבוהה בבית אל, רב צבאי במילואים, מתמחה בהוראת תושבע וחינוך מיוחד. מעביר סדנאות והרצאות על מידת השמחה.

Tell Your Friends About 'הקריאה לשמחה'

הקריאה לשמחה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הקריאה לשמחה

הקריאה לשמחה

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "הקריאה לשמחה", were also interested in the following:

מנות הלוי

מנות הלוי

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout