Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

   Publisher: מכון אבועלפיה

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

ד"ר מיכאל אבולעפיה

מתוך תקציר הספר הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר של ד"ר מיכאל אבולעפיה:

בתיאטרון של החיים, אנו עוברים תהליכים נפשיים מורכבים. אפשר ללמוד ממגילת אסתר דברים רבים ועמוקים על תהליכים אלו. מרדכי נמצא בתוכך, המן נמצא בתוכך, וכן חרבונה, אסתר, ושתי, אחשורוש, ממוכן, וכל שאר ה דמויות שמופיעות במגילה, כולם בתוכנו. מתוך הלימוד על הדמויות וההתרחשויות האלוקיות במגילה, ניתן ללמוד את הדרך לעבוד על הדמויות השונות בתוכנו, במאורעות השונים של החיים, ומתוך כך ללמוד לעבור ממשבר למבשר, מחושך לאור ומגלות לגאולה, בתוך כל אחד מאיתנו.

כי המגילה היא אסתר י-ה ברובד הפשוט, אך גם מגלה י-ה, וכך גם חיינו. עלינו להפעיל את החשיבה האסוציאטיבית, שהיא הקרובה ביותר להקשבה הנפשית, ולאפשר לעצמנו להקשיב לקולות של המגילה, הנשמעים עמוק פנימה בתוכנו. ניתן ללמוד מתוך זה לפתוח את דרכי החשיבה, לפתוח את הלב, להעשיר את יכולתנו הציורית ולהעצים את כוחות הרצון והתפילה, ולגלות כמה טוב מהותי יש בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד. 

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר ד"ר מיכאל אבולעפיה

Tell Your Friends About 'הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר'

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "הקריאה הטיפולית והחינוכית של מגילת אסתר", were also interested in the following:

תשועתם היית לנצח

תשועתם היית לנצח

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout