Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הזמנה לשמחה

   Publisher: קורן

הזמנה לשמחה

ימימה מזרחי

אנחנו חיים בחברה מאותגרת שמחה. אנחנו מחפשים אחריה אבודים ביער מפחיד. אנחנו אוהבים אותה, אנחנו עצובים בהיעדרה, וזה מה שמבקשת השמחה: רק אל תהיו אדישים כלפיי. אני פה.

"אך באמת, אין לב נשבר ומרירות הנפש נקראים בשם 'עצבות' כלל! כי עצבות היא שליבו מטומטם כאבן ואין חיותּ בלבו. אבל מרירות ולב נשבר? אדרבה! הרי יש חיותּ בליבו להתפעל!")בעל התניא(

בספר זה נלך בעקבות איש ואישה שבחרו באהבה. אני מברכת אתכם שתהיו כמותם.

הספר הזמנה לשמחה המתאים לאווירת חג הפורים המתקרב

הזמנה לשמחה הרבנית ימימה מזרחי

הזמנה לשמחה הרבנית ימימה מזרחי

 

 

Tell Your Friends About 'הזמנה לשמחה'

הזמנה לשמחה
Click on image to enlarge

הזמנה לשמחה

Add To Cart Price: 46 ₪

Customers who purchased the book "הזמנה לשמחה", were also interested in the following:

New
איך היא צומחת

איך היא צומחת

Add To Cart Price: 55 ₪
New
הקריאה לשמחה

הקריאה לשמחה

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout