Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב

הספר חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מתחקה אחר מאורעות התקופה לפי סדר השתלשלותם, ומעתיק את זירת ההתרחשויות מבין דפי ההיסטוריה, לאתגר מעשי בזירת ההתמודדות הרוחנית. מאורעות התקופה נסקרים באור מיוחד - למן חדירת תרבות יון, ההיסחפות ההמונית ברוח התקופה, המהפך בהתעוררות העם והשיבה לשורשיו, וכלה בניצחון המפתיע של החשמונאים.

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב מגלה את האור המופלא והזוהר של ימי החנוכה, ומעניק משמעות מעשית לסיפור החנוכה, המנהגים וההלכות הקשורים לחג. הסבריו העמוקים והמאירים של רבי נחמן ותלמידו הקרוב רבי נתן מעודדים אותנו לעמוד איתן במסענו הרוחני, בכוח מסירות נפשם של החשמונאים הקדושים והשראתם הנצחית.

הספר כולל הערות חיניות על חג החנוכה, מנהגיו והלכותיו.

Tell Your Friends About 'חנוכה עם רבי נחמן מברסלב'

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב
Click on image to enlarge

חנוכה עם רבי נחמן מברסלב

Add To Cart Price: 32 ₪

Customers who purchased the book "חנוכה עם רבי נחמן מברסלב", were also interested in the following:

להאיר את הפתחים

להאיר את הפתחים

Add To Cart Price: 52 ₪
New
באר מרים - חנוכה

באר מרים - חנוכה

Add To Cart Price: 61 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout