Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שולחן שבת במדבר

שולחן שבת במדבר

שיחות ורעיונות לפרשת השבוע מעובדים מתוך אוצר שיחותיו של הרבי מליובאוויטש

הרבי מליובאוויטש

הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מנדל שניאורסון. סל דרך חדשה בלימוד פרשיות השבוע בשיחותיו השבועיות שהושמעו לפני קהל אלפים,לימד למצוא היבטים נצחיים ואקטואלים בכל פרק בתורה.

לשיטתו לא רק ההלכות והמצוות נצחיות ונועדו לדורי דורות. אלא גם סיפורי התורה נושאים בתוכם מסרים, הוראות ורעיונות שנועדו  להדריך אותנו בחיי היום יום.

כ"רבי" ליקוטי שיחות של הרבי התקבלו באהבה והתלהבות בקרב המוני בית ישראל. רבנים ודרשנים נעזרים באוצר הבלום להכנת דרשותיהם השבועיות, ותלמידי חכמים יודעי ספר נוהגים לשאוב מלא חופנים מן המעין הבלתי נדלה. 

בסט זה עובדו ותומצתו שיחות קודש, ללשון בהירה וקלה להבנה, שווה לכל נפש. לכל פרשה יש 13 שיחות ורעיונות, המתאימים מאוד להקראה על שולחן השבת, להכנת שיחה על פרשת השבוע לפני קהל כלשהו, וכמובן לעיון אישי לקבלת מבט מקורי ומאלף על פרשת השבוע.

עוד בסדרה שולחן שבת, שיחות ורעיונות לפרשת השבוע מעובדים מתוך אוצר שיחותיו של הרבי מליובאוויטש:

שולחן שבת בראשית

שולחן שבת שמות

שולחן שבת ויקרא

שולחן שבת דברים

 

שולחן שבת במדבר, הרבי מליובאוויטש

Tell Your Friends About 'שולחן שבת במדבר'

שולחן שבת במדבר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שולחן שבת במדבר

שולחן שבת במדבר

Add To Cart Price: 50 ₪

Customers who purchased the book "שולחן שבת במדבר", were also interested in the following:

שולחן שבת ויקרא

שולחן שבת ויקרא

Add To Cart Price: 50 ₪
שולחן שבת שמות

שולחן שבת שמות

Add To Cart Price: 50 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout