Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים

   Publisher: נקודה טובה

הספרים יקרא דשבתא ותפילות ותחנונים מאת רבי נחמן גולדשטיין, בכרך אחד! יקרא דשבתא המבוסס על שיחתו של רבי נחמן מברסלב, על פיו ניתן לפרש על פי כל תורה ושיחה של רבי נחמן, את כל התורה כולה. בספר מבקש המחבר להוכיח את אמיתות השיחה, כשהוא עובר מסימן לסימן בליקוטי מוהר"ן, ומפרש על פיו את כל ענייני השבת. את ליקוטי תפילות ותחנונים, כהשלמה לספרו של רבו ר' נתן מברסלב - ליקוטי תפילות, כתב ר' נחמן מטשערין תפילות לכל התורות בליקוטי מוהר"ן שר' נתן לא כתב עליהן תפילות. הספר הודפס בחיי המחבר, בשנת תרל"ו, ובשנים מאוחרות יותר הוא שולב במהדורות אחדות לתוך הספר ליקוטי תפילות של ר' נתן.

אודות מחבר ספר יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים

רבי נחמן גולדשטיין, הידוע בשם "ר' נחמן מטשערין", או "בעל הפרפראות" (תקפ"ה-תרנ"ד), היה רבה של העיר טשערין (אנ') שבאוקראינה, מתלמידיו הקרובים של רבי נתן שטרנהרץ מברסלב, ודמות מרכזית בהעברת המסורת הברסלבית לדורות הבאים. 

התפרסם בצעירותו לגאון ומעמיק, ובעודו צעיר מבן 20 כבר הוכתר לרבה של העיר טשערין (אנ') שבאוקראינה. התקרב בילדותו לר' נתן שטרנהרץ, תלמידו של רבי נחמן מברסלב, כשנשלח על ידי אביו ללמוד אצלו תורה. היה מחביבי תלמידיו של ר' נתן, שאף כיבדו מאד למרות גילו הצעיר, והתבטא כי מה שרבי נחמן השתמש בזכות אבות בשביל לקרב את סבו ר' אהרן, היה עיקר כוונתו לנכדו ר' נחמן מטשערין.

ר' נחמן קיבל מר' נתן את ה"תורה שבעל פה" של ברסלב, שיחות וסיפורים שמעולם לא הועלו על הכתב, והיה לדמות מפתח בכל מה שקשור למסורת מר' נחמן מברסלב. בספרו "פרפראות לחכמה", הפירוש הראשון על ליקוטי מוהר"ן של ר' נחמן מברסלב, מביא ר' נחמן מטשערין את סיפורה של כל תורה ותורה שמופיעה בליקוטי מוהר"ן, כפי שקיבל זאת מר' נתן בעל פה, או כפי שכתב ר' נתן בספר חיי מוהר"ן שהיה אז בכתב יד מופקד בידיו של ר' נחמן. 

ר' נחמן היה סופר פורה ביותר וחיבר עשרות ספרים. במקביל גם פרסם והוציא לאור את כתביו של רבו ר' נתן מברסלב, ובכללם הספר יקרא דשבתא - והספר ליקוטי תפילות ותחנונים. חלק ניכר מכתביו לא הספיק ר' נחמן להדפיס בחייו, והם נותרו בכתב יד. חלקם הודפסו לאחר פטירתו בידי תלמידיו, וחלקם אבדו במלחמת השחרור, בעת בריחת נכדו ר' אברהם שטרנהרץ מביתו שבעיר העתיקה בירושלים.

 

Tell Your Friends About 'יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים'

יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים
Click on image to enlarge

יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "יקרא דשבתא - תפילות ותחנונים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout