Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חיי מוהר"ן

הספר חיי מוהר"ן מתאר את קורות חייו של מייסד חסידות ברסלב רבי נחמן זצק"ל. הספר חיי מוהר"ן מגלה לקורא את מאורעות חייו של הצדיק ר' נחמן, סיפורים ייחודיים אודותיו, שיחות שאמר לאנשיו וכו'..

תוכן הספר חיי מוהר"ן

הספר חיי מוהר"ן מתחלק לשלשה חלקים, חלק הראשון קורות חיי מוהר"ן , כולל גילויים של רבות מתורותיו של רבי נחמן יחד עם המאורעות הקשורים בהן, ותאריכים בהם נאמרו. ישנם גם סיפורים אחדים מחלומותיו וחזיונותיו של ר' נחמן וחוויות מופשטות אחרות הקשורות לסיפור חייו. החלק השני מתאר את הישגיו הרוחניים של הצדיק, ואילו החלק השלישי בספר חיי מוהר"ן כולל שיחות ותורות נוספות על מגוון נושאים. כמו רוב ספרי רבי נחמן גם את הספר חיי מוהר"ן חיבר תלמידו המובהק ר' נתן כדי להעביר לנו מושג על חייו המיוחדים של הצדיק, אך הספר לא הודפס בחייו של רבי נתן מחשש לתסיסה שיגרום הספר בקרב המתנגדים לחסידות ברסלב. אחרי פטירתו של ר' נתן הועבר כתב היד של הספר חיי מוהר"ן לידי ר' נחמן מטשערין שפרסם את הספר מספר שנים לאחר מכן.

אודות רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן בשנת תקל"ב (1772) בעיירה מז'יבוז', באוקראינה. נינו של הבעל-שם-טוב הקדוש מייסד תנועת החסידות, אמו פייגא נכדתו של הבעל שם טוב מביתו אדל. אביו רבי שמחה היה בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו המובילים והידועים של מייסד החסידות. בצעירותו היה מסתיר הנהגותיו הקדושות, טבילות במקווה במי הקרח הקפואים, צומות תעניות, ובעיקר התבודדות ותפילות בדבקות לבורא עולם. בגיל שלוש-עשרה נשא לאישה את מרת שאשיא (שאשי), בתו של רבי אפרים מאוסיאטין. תלמידו הראשון של רבי נחמן היה רבי שמעון, שהתקרב אליו ביום חתונתו למרות היותו מבוגר יותר מרבי נחמן, הוא אמר בגאווה: "עזבתי את כל ה"גוטר יידן" (כינוי לצדיקים המבוגרים) ודבקתי באיש הצעיר. לרבי נחמן היו שמונה ילדים, שש בנות ושני ובנים.  בתאריך י"ח אייר תקנ"ח  יצא לדרכו לארץ-ישראל, ולאחר תלאות רבות הגיע בערב ראש השנה תקנ"ט לחיפה. נגד רצונו נתפרסם דבר בואו לארץ במהירות, ורבים, ובתוכם מקובלים נודעים, ביקשו קרבתו, ועוד בקיץ אותה שנה חזר לביתו. מאז נשאר קשור לארץ בכל נימי נפשו, ולא הסיח דעתו ממנה אף לרגע.

ליקוטי מוהר"ן קובץ על ידי תלמידי רבי נחמן עוד בחייו, מתוך דרשותיו הרבות. רבי נחמן התבטא ואמר על ספרו ליקוטי מוהר"ן: "קמטו אותו כרצונכם, אך בלי לפגוע בסעיף קטן שבשולחן ערוך", הכוונה פרשו את הספר כרצונכם אך לא לשנות אף סעיף בשולחן ערוך.

ציונו הקדוש באומן

רבי נחמן נקבר בבית החיים העתיק באומן, בית קברות שיסודו בקידוש השם של שלושים אלף יהודי אומן שנהרגו על סירובם להשתחוות לצלם נוצרי, ונקברו בשני בורות סמוכים שנכרו בבקעה וכאשר כוסו בעפר גבהה הבקעה והייתה לשתי גבעות, עליהם אמר רבי נחמן "פה טוב לשכב (להקבר)".   לפני שרבי נחמן נפטר, הוא ייחד שניים מתלמידיו הקרובים: רבי אהרן מברסלב ורבי נפתלי מנמירוב, והעמיד אותם כעדים לשבועה לא כל כך רגילה. הוא אמר: "מי שיבוא על קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים  תיקון הכללי, וייתן פרוטה לצדקה עבורי, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד, חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו". ואמר: "אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר... רק שיקבל על עצמו להבא שלא ישוב אל דרכו הרעה".                    

 

 

 

 

Tell Your Friends About 'חיי מוהר"ן'

חיי מוהר"ן
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר חיי מוהר"ן תמונה שניה- הספר חיי מוהר"ן

חיי מוהר"ן

Add To Cart Price: 48 ₪

Customers who purchased the book "חיי מוהר"ן", were also interested in the following:

בגן עדן מקדם

בגן עדן מקדם

Add To Cart Price: 48 ₪
עצות מבוארות

עצות מבוארות

Add To Cart Price: 39 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout