Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

חידוש כמוני לא היה בעולם

   Publisher: קורן

חידוש כמוני לא היה בעולם

חייו ועולמו של רבי נחמן מברסלב

הרב אריה קפלן

תמיד חדשני, סוחף ועמוק להפליא אבל אף פעם לא צפוי. רבי נחמן מברסלב נעשה ב־38 שנות חייו לדמות הכי אפופת מסתורין, הכי מלהיבה והכי מפורסמת, וכנראה גם הכי מעוררת התנגדות בהיסטוריה היהודית. מדי שנה נוהרים לקברו באוקראינה מאות אלפים בלב מלא געגוע לדמותו ומלא התפעלות מתורותיו. הרב אריה קפלן (עיינו בכנף הקדמית של הכריכה) מִיפה באומנות ובמומחיות נדירה את אורח חייו של רבי נחמן ותר אחר עקבותיו. בזכות עבודתו מקבל הקורא תמונה בהירה של אירועי חייו וסביבתו, פֶּתח הצצה לעולמו הפנימי הכביר.

בפעם הראשונה זוכה הקורא הישראלי לביוגרפיה שלמה של אחת הדמויות המשפיעות ביותר בחברה הישראלית עד ימינו.

חידוש כמוני לא היה בעולם, חייו ועולמו של רבי נחמן מברסלב

 

חידוש כמוני לא היה בעולם, הרב אריה קפלן

Tell Your Friends About 'חידוש כמוני לא היה בעולם'

חידוש כמוני לא היה בעולם
Click on image to enlarge

חידוש כמוני לא היה בעולם

Add To Cart Price: 70 ₪

Customers who purchased the book "חידוש כמוני לא היה בעולם", were also interested in the following:

בגן האמונה

בגן האמונה

Add To Cart Price: 48 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout