Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הרב חנן פורת סיפור חייו

   Publisher: ידיעות אחרונות

הרב חנן פורת היה ממחולליה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון והסמל המובהק ביותר שלה. בחייו שילב מנהיגות והגות, תורה עם עבודה ודרך ארץ, וסחף אחריו דור שלם בכוח אישיותו הכובשת ועוצמותיו הרוחניות, ששאבו את כוחן מבית המדרש ומעולמות הדעת, הספרות והשירה. מי שהתנ"ך האיר את חייו, זכה לשפוך אור על כל סביבתו, ומסכת חייו המופלאה וגדושת העשייה, הלבטים, הפשרות וההכרעות הכואבות, פרושה בספר שלפנינו.

הרב חנן פורת – סיפור חייו הוא פרי עבודת מחקר של שנים רבות ושל היכרות מקרוב עם האיש. הספר (מאת ידיעות אחרונות) מתאר בשפה קולחת את עולמו, חזונו ופועלו של אדם אחד שסחף אחריו אלפים וזכה לכתוב פרק מרשים בתולדות מדינת ישראל. בספר זה יתוודע הקורא אל חנן הצעיר, איש האשכולות והתלמיד־חכם שהרווה את הנוער בחזונו; אל חנן איש השטח שחיבר בין לבבות ההמונים לגבעות הטרשים של הארץ; ואל חנן הבוגר, הפרלמנטר שביקש לגשר בין עולמות פוליטיים ורעיוניים.
ברכתו השגורה, "אור וטוב", מהדהדת בסיפור חייו ומהווה תמצית קולעת למורשת שביקש להשאיר אחריו.

 

Tell Your Friends About 'הרב חנן פורת סיפור חייו'

הרב חנן פורת סיפור חייו
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הרב חנן פורת סיפור חייו תמונה שניה- הספר הרב חנן פורת סיפור חייו

הרב חנן פורת סיפור חייו

Add To Cart Price: 49 ₪

Customers who purchased the book "הרב חנן פורת סיפור חייו", were also interested in the following:

סיפורים מבית אבא

סיפורים מבית אבא

Add To Cart Price: 38 ₪
New
פאר הדור 2

פאר הדור 2

Add To Cart Price: 35 ₪
New
נפלאים מעשיך ב"כ

נפלאים מעשיך ב"כ

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout