Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

גדול בקרבך - הגראי"ל שטינמן

   Publisher: יפה נוף

הספר גדול בקרבך  מכיל עובדות והנהגות מדרכו והליכותיו בקודש פנימה של הגראי"ל שטינמן שליט"א. תמוז תשע"ה. מנוקד.

תוכן הספר גדול בקרבך

בספר החדש גדול בקרבך שיצא השבוע נחשף גם סיפור מדהים ממעונו של מרן ראש הישיבה הגראי”ל שטיינמן שליט”א. איזו תשובה קיבל גביר מארה”ב שהציע לתרום סכום אגדי של מיליון דולר לאברכים בארץ ישראל? ותיאור מיוחד של החברותא של מרן הגראי”ל שטיינמן עם מרן הרב שך. בספר גדול בקרבך נחשפים לראשונה עובדות מתוך הבית הגדול ברחוב חזון איש 5. הסיפורים מתוך הספר הגדוש במאות אנקדוטות וסיפורים מרתקים, מגלים טפח מגדלותו של הרב שטיינמן. 
[מתוך כתבה באתר JDN לכבוד צאת הספר גדול בקרבך]

אודות הרב שטיינמן

הרב אהרן יהודה לייב שטינמן הוא ראש ישיבה, מנהיגו הרוחני של מחנה הרוב בציבור החרדי ליטאי ויושב ראש מועצת גדולי התורה של דגל התורה. משנות ה-60 של המאה ה-20 הוא עומד בראש כולל פוניבז'. משנות ה-70 הוא עומד בראשות ישיבת "גאון יעקב" ובסוף המאה יסד את ישיבת "אורחות תורה". עד ראשית המאה ה-21 כיהן גם כראש ישיבת פוניבז' לצעירים. הספר גדול בקרבך מפגיש את הקורא עם מקצת מאישיותו של גדול הדור המיוחד.

 

 

 

Tell Your Friends About 'גדול בקרבך - הגראי"ל שטינמן'

גדול בקרבך - הגראי"ל שטינמן
Click on image to enlarge

גדול בקרבך - הגראי"ל שטינמן

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "גדול בקרבך - הגראי"ל שטינמן", were also interested in the following:

שבחי הראי"ה

שבחי הראי"ה

Add To Cart Price: 75 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout