Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

צמאה נפשי

צמאה נפשי

יוסי אליטוב ויאיר שרקי

כעשרים וארבע שנים בלבד חי רבי ישראל בעל שם טוב - מאז שנתגלה ועד הסתלקותו באמצע המאה השבע עשרה , ואולם הניצוץ שהצית היה ללהבה גדולה שסחפה את כל ממזרח אירופה ומרכזה . תנועת החסידות שחולל הצליחה לשנות את דמותה של היהדות לתמיד . העניקה משמעות חדשה לחייו של היהודי ואין מי שלא הושפע ממנה . הבעל שם טוב לא נתב ספרים ולא הותיר אחריו חיבור כתוב כלשהו , חוץ מכמה איגרות . משנתו הרעיונית הועברה הלאה על ידי תלמידיו , והללו גם ביארו והרחיבו את תפיסתו המהפכנית . עד היום ממשיכה תורתו והתרחב ולהתפתח .

תורתו של הבעל שם טוב היא בבחינת נצנוצי אורות . הבזקי מחשבה עמוקים שמעניקים מבט אחר ומרומם לחיים של אור ומשמעות , תורת הבעש"ט מוציאה אותן האור האלוקי מבית המדרש אז היקום כולו ומעניקה הזדמנות שווה לכל יהודי ובכל מעמד ומצב , לעבוד את בוראו בחיות ובשמחה אך לא כל האדם מסוגל להבין אותה ולרדת לעומקה , ובוודאי שסגנונה אינו נהיר לקורא הישראלי בן ימינו .

העיתונאים יוסי אליטוב ויאיר שרקי חברו יחד להצגת אמרותיו של הבעל שם טוב בשפה עכשווית ובהנגשה רעננה ושווה זייל נפש . הספר מוציא את תורת הבעש"ט ממסתריה מעניק קריאה ישראלית מחודשת לתורה החכמה והמאירה שצמחה בערבות , אוקראינה דפני כ 285 שנה , ומאפשר לציבור הרחב גישה ישירה ובלתי אמצעית ללהבת האש היוצרת שמבעירה את העולם היהודי עד עצם היום הזה

Tell Your Friends About 'צמאה נפשי'

Customers who purchased the book "צמאה נפשי", were also interested in the following:

New
אגרא דפרקא השלם

אגרא דפרקא השלם

Add To Cart Price: 65 ₪
חלקי ה' אמרה נפשי

חלקי ה' אמרה נפשי

Add To Cart Price: 35 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout