Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עקידת יצחק - על התורה ומגילות

   Publisher: ברזני

הספר עקידת יצחק על התורה ומגילות לרבי יצחק עראמה, 5 כרכים, מכיל דרשות על חמישה חומשי תורה. מאה וחמש דרשות על פרשות השבוע, כשכל דרשה מתחילה בפסוק מהפרשה, מצורף אליה מדרש או מאמר מספר הזוהר, שהוא מקשר ומפרש בצורה פילוסופית.

 

אודות מחבר עקידת יצחק על התורה

רבי יצחק עראמה, "בעל העקידה", היה מחכמי ספרד בדור הגירוש. שימש רב וראש ישיבה בסמורה אשר בצפון ספרד ומשם הוזמן לרבנות בעיר טרגונה שבדרום קטלוניה. בעקבות מצבם הכלכלי הירוד וכובד המסים לא יכלו בני הקהילה להחזיק לובית מדרש, אך הם הפצירו בו שידרוש לפניהם בשבתות וחגים. באותה תקופה הוכרחו יהודי ספרד לבקר בכנסיות ולהקשיב לדרשות הכמרים שהיו מדברים בסגנון פילוסופי מרשים. בעקבות זאת ראה רבי יצחק עראמה צורך לסדר ולהרצות את דרשותיו לפי הסגנון הפילוסופי. לאחר זמן קיבץ את הדרשות וערך את ספרו המפורסם עקידת יצחק, שיצא במהדורות רבות ושימש דוגמה להרבה דרשנים אחריו עד כדי שאמרו ש"כל ספרי הדרשנים בדורות שלפנינו שותים ממימיו".

ר' יצחק אברבנאל מצטט בפירושו למקרא חלקים מסוימים מתוך ספר עקידת יצחק. בכל הפעמים (למעט פעם אחת) נעשה הציטוט בלא ציון שמו של רבי יצחק עראמה כמקור הדברים. עקב כך האשים בנו של רבי יצחק, רבי מאיר עראמה, את רבי יצחק אברבנאל בגניבה ספרותית מספרו של אביו. למרבה האירוניה, בספרו מצרף לחכמה רבי יוסף שלמה דלמדיגו הוכיח שעראמה ציטט מספרי רבי אברהם ביבגו (מגדולי ישראל בספרד בדור שלפני הגירוש) מבלי לייחס את הדברים בשם אומרם.

מלבד ספר זה כתב רבי יצחק גם פירוש על חמש המגילות (שנדפס עם ה"עקידה"), פירוש על משלי בשם יד אבשלום ואת הספר חזות קשה בו הוא דן בנושאי אמונה, תורה ופילוסופיה, ומבקר את עיקרי הנצרות.

Tell Your Friends About 'עקידת יצחק - על התורה ומגילות'

עקידת יצחק - על התורה ומגילות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עקידת יצחק - על התורה ומגילות תמונה שניה- הספר עקידת יצחק - על התורה ומגילות

עקידת יצחק - על התורה ומגילות

Add To Cart Price: 280 ₪

Customers who purchased the book "עקידת יצחק - על התורה ומגילות", were also interested in the following:

New
לכל אחת

לכל אחת

Add To Cart Price: 39 ₪
New
אבי ההוראה

אבי ההוראה

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout