Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

   Publisher: קה"ת

הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת - מכיל ביאורים נפלאים לתפילה על-פי תורת חסידות מאת רב שניאור זלמן גופין. כרך ראשון מבין השלושה המתוכננים לתפילות השבת.

אודות הכרך החדש של ללמוד איך להתפלל

[מתוך אתר שטורעם.נט]

בשעה טובה יצא לאור הספר "ללמוד איך להתפלל – תפילות שבת" ובו ביאורי תפילת קבלת שבת, מפי המשפיע הרב שניאור-זלמן גופין. זהו כרך ראשון מבין שלושה המבאר את תפילות השבת.

סדרה זו יוצאת לאור על-ידי מערכת אוצר החסידים – 'קהת', בהמשך לסדרת הספרים המפורסמת – "ללמוד איך להתפלל" שכבשה את הציבור, בביאורי התפילה המרתקים, ומודפסת ב'מהדורת זאייאנץ', לזכות הנגיד החסידי הרב יוסף זאייאנץ מס. פאולו ברזיל.

בספר החדש מבוארות התפילות של קבלת שבת, החל מתפילות "הודו לה'" ו"פתח אליהו" הנאמרות בערב שבת, ולאחר-מכן כל התפילות המיוחדות של קבלת שבת ובמרכזן הפיוט של 'לכה דודי'. בספר נתבארו בשפה שווה לכל נפש התוכן והמשמעות של תפילות "כגוונא" ו"רזא דשבת" הלקוחות מהזהר וכתובות בלשון ארמית. הספר מיועד לכל דורש, נערך ונכתב בשפה ברורה ומתאים גם למתחילים ללמוד חסידות.

Tell Your Friends About 'ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת'

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת תמונה שניה- הספר ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "ללמוד איך להתפלל - תפילות שבת", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout