Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

לכל אחת

לכל אחת

בשונה מהגישה הרווחת לפיה היהדות רואה את האישה כנחותה מהגבר, לרבי יש גישה מקורית: הוא שולל בתכלית את השאיפה לשוויוניות, דווקא משום שראה בה מחיקת הזהות הנשית. "האישה אינה נדרשת להשתוות אל הגבר כדי להשיג הערכה", הסביר לא אחת. "יש מעלות רבות הייחודיות לה בלבד ועליה להשתמש דווקא בהן ולהגשים את ייעודה"

בספר שלפניכן לוקטו קטעים רלוונטיים לכל אישה בעידן המודרני, תוך שאיפה להנגיש את הדברים לציבור רחב ככל האפשר. לשם כך נכתבו הדברים בעברית קלילה וזורמת, בהבהרת הנקודות הדורשות ביאור והוספת דוגמאות מעשיות תוך מאמץ לשמר את הרעיון המקורי שבדברי הרבי. לכל קטע הוספנו איור תואם.

ציבור הנשים יפיק תועלת מרבית מן הדברים וישאב מהם מלוא חופניים העצמה וכוח. גם הגברים יוכלו להתרשם מגישה יהודית אותנטית בגוון מרענן ולא שגרתי.

לכל אחת

 

 

 

 

Tell Your Friends About 'לכל אחת'

לכל אחת
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר לכל אחת

לכל אחת

Add To Cart Price: 39 ₪

Customers who purchased the book "לכל אחת", were also interested in the following:

New
אשרי אדם עוז לו בך

אשרי אדם עוז לו בך

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout