Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

להבין חסידות

להבין חסידות 

בספר להבין חסידות מוצאים אנו מושגי יסוד בעולם החסידות. תנועת החסידות סחפה את העולם היהודי , והביאה משב רוח מרענן לחיי היהדות , לצד העולם הרגש המאפיין אותה פיתחה החסידות תורה עמוקה . המשתרעת על מאות ספרים.

אך מהי תורה זו ? האם היא קבלה ? מוסר ? פילוסופיה : האמת היא שתורת החסידות כוללת הכול , אך במהותה והיא התגלות של פנימיות התורה , גשמיות התורה כאשר הנשמה פורצת החוצה - הכול נראה אחרת .

לחסידות עולם מושגים משלה , שאינו נהיר למי שאינו ומעורה בו ,גם מושגים ידועים ומוכרים כמו השגחה פרטית . בטחון . עבודת המידות , שמחה , תפילה - זוכים בחסידות להארה ייחודית ומעמיקה.

ואולם המבנה האופייני של מאמרי החסידות נוגע ולא נוגע בהסברת המושגים . עכשיו יצא לאור ספרו הייחודי של הרב מנחם ברוד , שבא לעזרתם של מתחילים ומתקדמים כאחד . מושגי היסוד של החסידות מוגשים כאן בשפה בהירה וקולחת , המסבירה גם עניינים מורכבים ועמוקים בלשון פשוטה ומובנת לכל .

להבין חסידות מנחם ברוד

להבין חסידות מנחם ברוד

 

Tell Your Friends About 'להבין חסידות'

להבין חסידות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר להבין חסידות

להבין חסידות

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "להבין חסידות", were also interested in the following:

דבש מסלע

דבש מסלע

Add To Cart Price: 49 ₪
זאת זכרון

זאת זכרון

Add To Cart Price: 62 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout