Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מציאות קטן

   Publisher: קורן

מציאות קטן, פנקס ביכורים, הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הספר מציאות קטן של הרב אברהם יצחק הכהן קוק הינו בן 700 העמודים הוא פנקס בו כתב הרב קוק חידושים ורעיונות בשנות העשרים לחייו, כששימש בתפקידו הרשמי הראשון, כרבה של זיימל שבליטא בשלהי המאה ה-19.

 

לספר מציאות קטן הוקדם מבוא בן עשרה פרקים הסוקר את חיי הרב קוק בהיותו רבה הצעיר של העיר זיימל, ואף מביא תמונות והדים מעיתונות וספרי התקופה אודות פועלו. פטירתה של אשת נעוריו, קברה (כמו גם מיקום בית הרב קוק) שנמצא לאחרונה שם בזיימל, השיר המרגש שכתב לזכרה וצלילתו אל תוך עולמה של פנימיות התורה כתרופה לאבלו, כל  אלו הינם מעט מן הכתוב במבוא.

 

הנושאים בהם הספר "מציאות קטן" עוסק:

עיון והלכה לצד מדרש ואגדה, רעיונות קבליים ופירושים חדשניים. לצד פסקאות קצרות עם הערות נקודתיות יש בו גם פסקאות ארוכות ומורכבות, המנתחות על פני מספר עמודים עניינים שונים בשלל חלקי היהדות. 
ניתן לראות בו באופן בולט כי כבר בגיל צעיר מאוד ניחן הרב קוק במאפיינים הבולטים שלו: מקוריות רבה ובקיאות מופלאה בכל חלקי התורה.

הספר מציאות קטן הינו פרי יצירה של צוות בן 15 אברכים ובחורים לומדים וחוקרים בניהול הראל כהן מנהל הוצאת  מאבני המקום שעל יד הישיבה הגבוהה בבית אל ובשיתוף פעולה עם הוצאת מגיד. (מתוך אתר מגיד)

 

Tell Your Friends About 'מציאות קטן'

מציאות קטן
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מציאות קטן

מציאות קטן

Add To Cart Price: 68 ₪

Customers who purchased the book "מציאות קטן", were also interested in the following:

Back To Stock
פנקסי הראיה ב

פנקסי הראיה ב

Add To Cart Price: 60 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout