Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אורות התשובה

   Publisher: הרב פילבר

הספר אורות התשובה לרב קוק עם ביאורים ומקורות לרב פילבר -"על ערך התשובה והדרכתה בחיי הפרט ובחיי הכלל". מהדורה גדולה.

אודות הספר 

אורות התשובה הוא ספרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק על נושא התשובה. הספר נערך על ידי בנו של הראי"ה, הרב צבי יהודה קוק, מתוך רשימותיו של אביו, למעט שלושת הפרקים הראשונים שהרב קוק בעצמו כתב כסידרם. הרב קוק מתאר את נושא התשובה כחלק עיקרי בהגותו המקורית. בהקדמה לספר הובאו דבריו על התלבטותו בנושא הכתיבה על התשובה, כאשר מצד אחד דוחפת אותו חשיבות הנושא, ומאידך הוא חושש מפני עיסוק בנושא כה מרומם. הרב קוק ראה חשיבות רבה בלימוד הספר ואמר עליו: "את אורות התשובה צריך ללמוד בלי גבול". הוא עצמו היה משנן את ספרו בימי חודש אלול.

אודות ביאור הרב פילבר לאורות התשובה

המהדורה המבוארת לאורות התשובה בידי הרב יעקב פילבר, הוצאת המכון לחקר משנת הראי"ה (שהרב פילבר עומד בראשו), יצאה לאור בירושלים בתשנ"ב (מהדורה שלישית - שתי הראשונות יצאו בתשל"ז(בהוצאת "דפוס גלאור" בירושלים) ותשמ"ח (בהוצאת המכון של הרב פילבר).

אודות מחבר הביאור - הרב פילבר

הרב יעקב הלוי פילבר (נולד בכ"ז באדר תרצ"ו) לשעבר ראש הישיבה לצעירים וממייסדיה, ממנהיגי החינוך התורני בישראל, ממייסדי "מרחביה - האגודה לקידום החינוך התורני", שהקימה בהנהלתו את מוסדות "נועם". מגדולי פרשני הראי"ה קוק, כותבם של שמונה ספרים תורניים ולשעבר רבו של קיבוץ חפץ חיים, ויקיר ירושלים לשנת תשס"ח.

הרב פילבר, אחד מפרשניו הבולטים של הראי"ה קוק, עסק לא רק במשנתו התאורטית של הרב קוק אלא ניסה ליישם בפועל את משנתו החינוכית. הוא ראה את תקוות החברה הישראלית בגיבושו של ציבור תורני-ממלכתי המעורה ופועל בכל תחומיה של המדינה ומשפיע מרוחו על כלל החברה הישראלית. למימוש מטרה זו פעל בשתי דרכים: מצד אחד גיבוש ציבור תורני ממלכתי על ידי הקמת מוסדות חינוך ייחודיים בכל שלבי החינוך. לצורך זה יזם והקים את הישיבה לצעירים (ישל"צ) ואת בית הספר התורני "נועם". מצד שני שאף לא להתבדל אלא להיות מעורה בכלל הציבור, "בגובה העיניים". בניסיון להתמודד עם מגמת ההתכנסות שהחלה אצל חלק מבוגרי מרכז הרב, יזם וארגן כנסים בסיסמה: "עם הפנים לכלל ישראל" וכן היה שותף, עם הרבנים יהודה עמיטל, מאיר שלזינגר ויהושע בן-מאיר, להקמת "חותם", תנועה חברתית לחידוש פניה של הציונות הדתית. היה שותף להקמתם של מוסדות נוספים כמו "מכללה ירושלים" בראשות הרב יהודה קופרמן ומכון מאיר בראשות הרב דב ביגון.

Tell Your Friends About 'אורות התשובה'

אורות התשובה
Click on image to enlarge

אורות התשובה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "אורות התשובה", were also interested in the following:

אורות האמונה

אורות האמונה

Add To Cart Price: 75 ₪
מבוא לשבת הארץ

מבוא לשבת הארץ

Add To Cart Price: 49 ₪
Back To Stock
 סט כתבי הרב נריה

סט כתבי הרב נריה

Add To Cart Price: 299 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout