Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל

הספר שיחות הרב צבי יהודה סגולת ישראל – על שלשלת הקבלה של סגולת ישראל בזמן הגלות.

אודות הספר שיחות הרב צבי יהודה סגולת ישראל

הספר שיחות הרב צבי יהודה סגולת ישראל הינו ספר חדש אשר לא ראה אור עד כה. הספר מדבר על שלשלת הקבלה של סגולת ישראל במשך כל זמן הגלות. בספר ניתן ללמוד את בירור המקורות העיקריים. השיחות בספר סגולת ישראל מבוסס על קורס מזורז שנתן הרב צבי יהודה לפני כארבעים שנה.

מבנה הפרקים בספר שיחות הרב צבי יהודה סגולת ישראל

1. ספר הכוזרי

2. ספר הכוזרי-מהר"ל

3. אחדות האומה-אור החיים

4. ספר הכוזרי

5. מהר"ל-אור החיים

6. גדולי ישראל

7. השפת אמת

8. רבי צדוק הכהן מלובלין

9. הסגולה הישראלית

אודות מחבר הספר שיחות הרב צבי יהודה סגולת ישראל - הרב צבי יהודה הכהן קוק

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ג 1923, הקים הראי"ה קוק את ישיבת מרכז הרב. הרב צבי יהודה מונה לשמש כ"מנהל רוחני" בישיבה, והוא העביר שיעורים בתנ"ך ואמונה. שנים רבות הקדיש לחקר, עריכה וסידור כתביו של אביו. לאחר פטירת אביו (ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935) התמסר לעבודה זו ביתר שאת בצד עבודתו החינוכית בישיבה. בשנת תשי"ב 1952, לאחר פטירת הרב יעקב משה חרל"פ, מחליפו של אביו בראשות הישיבה, קיבל לידיו הרב צבי יהודה את ראשות הישיבה, תפקיד בו כיהן כשלושים שנה, עד לפטירתו. שיחות הרב צבי יהודה סוכמו ונערכו ע"י הרב אבינר.

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל'

שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל

שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל

Add To Cart Price: 62 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה חלק ז סגולת ישראל", were also interested in the following:

לנתיבות ישראל א'

לנתיבות ישראל א'

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout