Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה -שמות

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

הספר שיחות הרב צבי יהודה - שמות הוא ספר מומלץ לכל אדם החפץ להבין את הפרשה במבט עמוק וכולל על פי המבט של התורה הגאולית של הרצי"ה זצ"ל ואביו הרב קוק זצ"ל. כריכה קשה. חלק מסדרת שיחות הרצי"ה על פרשת השבוע.

רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק (מכונה גם הרצי"ה) היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים שלהציונות הדתית, בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הרב צבי יהודה עסק רבות בעריכת ספרי אביו ולא הרבה לכתוב ספרים בעצמו, ורוב הספרים שיוצאים בשמו הם ספרים שנערכו ע"י תלמידיו משיחות ושיעורים שהעביר. שיחות הרב צבי יהודה הועברו מדי שבוע לתלמידיו והרב שלמה אבינר סיכם חוברות שלבסוף התאגדו לידי סט של חמישה כרכים.

 

דבר העורך את שיחות הרב צבי יהודה על פרשת שבוע

"עיקרי שיטתו האמונית של רבינו הגדול זצ"ל - הרי הם מרוכזים בשיחותיו של דבר ד' המגיע אלינו מדי שבוע בשבוע.
אין ענינן של שיחות אלו פרטים של פרשנות, אלא התרגלות להפגש עם דבר ד' במרום כלליותו, המגיע אלינו מרבונו של עולם, אשר מלכותו מלכות כל עולם וממשלתו בכל דור ודוק, המתגלה בשנות דור ודור.
עריכת אורות אלה הישנים-חדשים המאירים על ציון אינה אלא גישוש מה על פי ההבנה הדלה של העורך, מתוך רעדה על האחריות הנוראה הזאת, על ידי אחיזה באימה ויראה בשיפולי גלימת רבינו" (הרב שלמה אבינר)

 

מתוך הספר שיחות הרצי"ה 

"זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה." (שמות פרק כ',ח')

השבת היא מאוד מיוחדת- כל משפחה והייחוד שלה, מי מאלה שנהנים עם האורחים ומי מאלה שמעדיפים משפחה קרובה בלבד ומי מאלה שגם וגם, אך האם אנו באמת מבינים את מהות הפרשה? את עניינה המרכזיים ואת מהות השבת? על כל זאת ועוד בא הספר שיחות הרצי"ה פרשת שבוע בעריכתו של הרב אבינר שליט"א ומסביר לנו את עניין הפרשה במבט אחדותי וכולל.

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה -שמות'

שיחות הרב צבי יהודה -שמות
Click on image to enlarge

שיחות הרב צבי יהודה -שמות

Add To Cart Price: 75 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה -שמות", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout