Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

שיחות הרב צבי יהודה על אורות התשובה, מוקלטות ומשוכתבות בעריכת הרב שלמה אבינר. שיחות הרב צבי יהודה, על ספרו של מרן הרב קוק זצ"ל "אורות התשובה" העוסק ב"ערך התשובה והדרכתה בחיי הפרט ובחיי הכלל". כפי שהגדיר מרן הרב זצ"ל בהקדמתו לספר- כל רעיונותיו רק בתשובה מרוכזים בו. הרב אבינר מבאר כדרכו בקודש בשפה פשוטה וברורה, פסקה אחר פסקה, את כל הספר. הרעיונות המרכזיים מורחבים ונוספו נספחים להרחבה ותוספת עיון. הספר "שיחות הרב צבי יהודה על אורות התשובה" הוא מצבר רוחני הכרחי לחודש התשובה.

ולמה נקראו שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו - דבר שיש לו שיעור, ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". כדבר שנובע באורח טבעי מן הנשמה.

אודות הרב צבי יהודה

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ג 1923, הקים הראי"ה קוק את ישיבת מרכז הרב. הרב צבי יהודה מונה לשמש כ"מנהל רוחני" בישיבה, והוא העביר שיעורים בתנ"ך ואמונה. שנים רבות הקדיש לחקר, עריכה וסידור כתביו של אביו. לאחר פטירת אביו (ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935) התמסר לעבודה זו ביתר שאת בצד עבודתו החינוכית בישיבה. בשנת תשי"ב 1952, לאחר פטירת הרב יעקב משה חרל"פ, מחליפו של אביו בראשות הישיבה, קיבל לידיו הרב צבי יהודה את ראשות הישיבה, תפקיד בו כיהן כשלושים שנה, עד לפטירתו. שיחות הרב צבי יהודה סוכמו ונערכו ע"י הרב אבינר.

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה'

שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה

שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה אורות התשובה", were also interested in the following:

לנתיבות ישראל א'

לנתיבות ישראל א'

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout