Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים

   Publisher: ספריית חוה

הספר שיחות הרב צבי יהודה - אישים, ערך הרב שלמה אבינר, הוצאת ספריית חוה, 307 עמודים, כריכה קשה. ספר העוסק בדמויות מהתנך ומהעם היהודי לאורך הדורות. כולל מקורות כותרות וסיכומים.

אודות הספר שיחות הרב צבי יהודה - אישים 

כרך נוסף בסדרת שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, ראש ישיבת "מרכז הרב" (טבת תשע"ז) . בכרך זה מרוכזות שיחות שנתן הרב צבי יהודה בענייני אישים: האבות, משה רבנו, יהושע, דבורה, שמשון, דוד המלך, שלמה המלך, חזקיהו המלך, ריה"ל והרמב"ם, מרן הרב זצל, ועוד. 

ולמה נקרא הספר - שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו - דבר שיש לו שיעור, ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". כדבר שנובע באורח טבעי מן הנשמה.

אודות הרב צבי יהודה 

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ג 1923, הקים הראי"ה קוק את ישיבת מרכז הרב. הרב צבי יהודה מונה לשמש כ"מנהל רוחני" בישיבה, והוא העביר שיעורים בתנ"ך ואמונה. שנים רבות הקדיש לחקר, עריכה וסידור כתביו של אביו. לאחר פטירת אביו (ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935) התמסר לעבודה זו ביתר שאת בצד עבודתו החינוכית בישיבה. בשנת תשי"ב 1952, לאחר פטירת הרב יעקב משה חרל"פ, מחליפו של אביו בראשות הישיבה, קיבל לידיו הרב צבי יהודה את ראשות הישיבה, תפקיד בו כיהן כשלושים שנה, עד לפטירתו. שיחות הרב צבי יהודה סוכמו ונערכו ע"י הרב אבינר.

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים'

שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים

שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה חלק ח - אישים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout