Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה חלק א תלמוד תורה

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

הספר שיחות הרצי"ה - תלמוד תורה -"שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים" (מסכת אבות פרק א' משנה ב') אחד משלושת הדברים עליהם בנוי העולם היא התורה ועל כן צריך לדעת מהו היחס הנכון אליה ואיך צריך לגשת אליה כראוי, ועל כל זאת ועוד בא רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לענות על כל הדברים הללו בספר-שיחות הרצ"יה-תלמוד תורה בו לאורך הספר שיחות הרצי"ה תלמוד תורה מתברר ללומד מהי התורה,מהם תלמידי חכמים, מהם ארבעים ושמונה מעלות של קניין תורה וכיצד אפשר להשיג אותם,מה הקשר בין התורה ישראל והקב"ה,חשיבות קביעות הלימוד ותורת א"י ועוד נושאים רבים וחשובים. (מתוך הכותרות השיחות)

הספר שיחות הרצי"ה תלמוד תורה הוא ספר חובה לכל אדם החפץ להבין את ערך ועניין התורה ותלמידי חכמים ע"פ משנתו של רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל

"ולמה נקרא שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו-דבר שיש לו שיעור ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" כדבר הנובע באורח טבעי מן הנשמה" (מתוך הכריכה של הספר)  

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה חלק א תלמוד תורה'

שיחות הרב צבי יהודה  חלק א תלמוד תורה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה  חלק א תלמוד תורה תמונה שניה- הספר שיחות הרב צבי יהודה  חלק א תלמוד תורה

שיחות הרב צבי יהודה חלק א תלמוד תורה

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה חלק א תלמוד תורה", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout