Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיחות הרב צבי יהודה -אורות ישראל ותחייתו א-יא

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

הספר שיחות הרצי"ה - אורות ארץ ישראל ותחייתו - שיעורים על ספר אורות בעריכת הרב אבינר בעריכת הרב אבינר. כריכה רכה. 

ולמה נקראו שיחות הרב צבי יהודה ולא שיעורי הרב צבי יהודה? כי שיעור הוא כשמו - דבר שיש לו שיעור, ורבנו היה כמעיין המתגבר, כמו שכתוב "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". כדבר שנובע באורח טבעי מן הנשמה.

אודות הרב צבי יהודה

הרב צבי יהודה הכהן קוק היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגיה הרוחניים של הציונות הדתית. בנו ותלמידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. בשנת תרפ"ג 1923, הקים הראי"ה קוק את ישיבת מרכז הרב. הרב צבי יהודה מונה לשמש כ"מנהל רוחני" בישיבה, והוא העביר שיעורים בתנ"ך ואמונה. שנים רבות הקדיש לחקר, עריכה וסידור כתביו של אביו. לאחר פטירת אביו (ג' באלול ה'תרצ"ה, 1 בספטמבר 1935) התמסר לעבודה זו ביתר שאת בצד עבודתו החינוכית בישיבה. בשנת תשי"ב 1952, לאחר פטירת הרב יעקב משה חרל"פ, מחליפו של אביו בראשות הישיבה, קיבל לידיו הרב צבי יהודה את ראשות הישיבה, תפקיד בו כיהן כשלושים שנה, עד לפטירתו. שיחות הרב צבי יהודה סוכמו ונערכו ע"י הרב אבינר.

Tell Your Friends About 'שיחות הרב צבי יהודה -אורות ישראל ותחייתו א-יא'

שיחות הרב צבי יהודה -אורות ישראל ותחייתו א-יא
Click on image to enlarge

שיחות הרב צבי יהודה -אורות ישראל ותחייתו א-יא

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "שיחות הרב צבי יהודה -אורות ישראל ותחייתו א-יא", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout