Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

הספר אורות חלק ד' - אורות התחייה א' -  פירושו של הרב אבינר על ספר אורות של הראי"ה, כולל פרקים א'-י"ז.

ספר ה'אורות' - כשמו כן תהילתו - הרי הוא מפיץ אורות בזמן הזה, שהוא זמן מעברבין החושך לבין האור, עת התחייה.

בהקדמה לספר,מבאר רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שספר אורות הוא קודש קדשים, כאשר הקודש מנוגד לחול ואילו קודש הקדשים כוללאת הקודש ואת החול גם יחד. כל זמן היותנו בגלות - התנתקנו מן החול, בהיותו רקוב ומקולקל, ומה לנו חפש בשדות זרים. אמנם עתה, שעה שאנו חוזרים לארצנו, החול מכריח אותנו לרוממו! אנחנו חייבים להקים מדינה, לעסוק בכלכלה, לייסד צבא, לנהל פוליטיקה, לבנות בתי משפט ומערכות שלמות השייכות לעולם החול.

ספר אורות הוא קודש הקודשים מפני שהוא עוסק בתחיית האומה הישראלית בארצה, דבר המתרחש בחול והוא מגלה לנו את תחיית הקודש הגנוזה בעומק התחייה הלאומית. הספר הוא מעין ספר מסילת ישרים הנוגע לאומה הישראלית כולה. "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו." 

 

Tell Your Friends About 'אורות חלק ד' - אורות התחייה א''

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'
Click on image to enlarge

אורות חלק ד' - אורות התחייה א'

Add To Cart Price: 62 ₪

Customers who purchased the book "אורות חלק ד' - אורות התחייה א'", were also interested in the following:

ספר שופטים מבואר

ספר שופטים מבואר

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout