Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שערי תשובה כיס

   Publisher: אורות חיים

הספר שערי תשובה הינו ספר הדרכות לחזרה בתשובה על ידי ניתוח ותיקון של שערי החיים. "שערי תשובה" הוא חלק מספר גדול יותר, בשם "שערי צדק", אותו מזכירים בני הדור שאחריו. אולם רובו של הספר אבד, ונותר החלק על ענייני תשובה בלבד.

מהדורת כיס, כריכה רכה. מתאים במיוחד לנשיאה ולימוד בדרכים, וכן לחיילים.

 

תוכן הספר שערי תשובה

הספר "שערי תשובה" נחלק לארבעה חלקים, או "שערים":

השער הראשון מפרט את פעולות התשובה הנדרשות מהחוטא הבא לשוב. ביניהם מונה המחבר את החרטה, עזיבת החטא, היגון, שבירת התאוה הגשמית, הוידוי, התפילה ועוד.

בשער השני מונה המחבר ששה גורמים המביאים את האדם לחזרה בתשובה: צרות, זקנה, מוסר, עיסוק בתורה, עשרת ימי תשובה וחשש ממוות פתאומי.

השער השלישי אינו דן כמעט בנושא חזרה בתשובה, אלא בפירוט של עשרות מצווה ועבירה, מסודרים לפי חומרתן.

השער הרביעי מפרט את סוגי הכפרה הנדרשים לעברות השונות.

 

על מחבר ספר שערי תשובה

"שערי תשובה" נכתב ע"י רבנו יונה גירונדי (המוכנה רבנו יונה) ידוע גם בשם "החסיד" והיה אחד ה'ראשונים'. בצעירותו למד אצל רבי שלמה מן ההר ורבי שמואל בר שניאור. למד גם מבן דודו הרמב"ן והתקשר עמו בקשרי חיתון, כאשר השיא את בתו לבנו של הרמב"ן. רבנו יונה היה רבו של הרשב"א. בנוסף לשערי תשובה כתב רבנו יונה קונטרס קצר נוסף בנושא זה בשם "יסוד התשובה" המהווה מעין תקציר הדרכה לחוזר בתשובה.

Tell Your Friends About 'שערי תשובה כיס'

שערי תשובה כיס
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר שערי תשובה כיס תמונה שניה- הספר שערי תשובה כיס

שערי תשובה כיס

Add To Cart Price: 10 ₪

Customers who purchased the book "שערי תשובה כיס", were also interested in the following:

בגן האמונה

בגן האמונה

Add To Cart Price: 48 ₪
תיקון המידות

תיקון המידות

Add To Cart Price: 52 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout