Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

לעזרת ד' בגיבורים

   Publisher: בניין התורה

הפסר לעזרת ד' בגיבורים - פרקי ליווי לשירות קרבי ממושך. תוך גיוס ניסיונו האישי כלוחם וכמפקד בצה"ל, ובעזרת מידה רבה של כנות וקורטוב של הומור, מתווה המחבר דרך להתעלות מבחינה רוחנית בשירות הצבאי. מבין שורות הספר עולה אהבה גדולה לתורת ישראל ולצבא ההגנה לישראל.

 

אודות הספר לעזרת ד' בגיבורים

חידושו של הספר לעזרת ד' בגיבורים הוא נסיון לתרגם שאיפות אידיאליות גבוהות, שמקורן בבית המדרש, לשפת החיים הצבאיים האפרוריים. הספר מלווה את החייל בכל הצדדים השונים האופייניים לשירות הקרבי: בהכשרה הבסיסית, באימונים, בתעסוקה, בתקופת הפיקוד וגם בשחרור. מלבד העיסוק בסוגיות רוחניות שונות הנוגעות לחיים הצבאיים, יש בספר התייחסות נרחבת להיבטים נפשיים וחברתיים של השירות הצבאי. לאורך הספר יוצא המחבר נגד ההנחה הנפוצה לפיה הידרדרות רוחנית בשירות הצבאי היא בלתי נמנעת.

 

 הרב אלי סדן על לעזרת ד' בגיבורים

"ייחודו של ספר זה הוא ביכולת המיוחדת להאיר את הסוגיות השונות של השירות הצבאי באור של גדולה, של אידאליות, של אהבת ה' וישראל נחלתו, וטהרת לב החודרת עד לפרטי הפרטים של אהבת החייל, הלוחם והמפקד בצבא הגנה לישראל."     (הרב אלי סדן)

Tell Your Friends About 'לעזרת ד' בגיבורים'

לעזרת ד' בגיבורים
Click on image to enlarge

לעזרת ד' בגיבורים

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "לעזרת ד' בגיבורים", were also interested in the following:

הלכה ממקורה צבא

הלכה ממקורה צבא

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout