Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם

   Publisher: מוסד הרב קוק

פירוש למסכת אבות לרמב"ם -

רמב"ם לעם מכיל את פרוש המשנה להרמב”ם על מסכת אבות הוצאה מנוקדת ומבוארת עם פירוש עברי עממי. 

 

רקע למסכת אבות

מן המפורסמות הוא ש"דרך ארץ קדמה לתורה". רעיון זה מלמדנו שהתנהגות נאותה, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ומוסריות בסיסית הם תנאים הכרחיים לקבלת התורה. הם המסד שעליו ניתן לבנות קומות נוספות של שאר רוח, ולמעשה הם אינם רק תנאים מקדימים לקבלת התורה, אלא הם התורה עצמה, שכל עניינה לצרוף ולזקק את האדם ואת החברה.

ברוח זו כתובה מסכת אבות, אוסף דברי המוסר והחוכמה היהודי המפורסם ביותר. במסכת אבות ניתן למצוא את שורשיו של כל רעיון מוסרי המובא בכתביה השונים של המסורת היהודית. לפיכך עיון במסכת זו דומה ללימוד יסודות המחשבה המוסרית היהודית לדורותיה, לימוד שלא נס לחו גם לאחר אלפי שנים.

 

אודות הקדמת הרמב"ם למסכת אבות

חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. הרמב"ם עצר מפירושו השוטף למשנה כדי להקדים הקדמה בשלושה מקומות בלבד- לפני התחלת הפירוש למשנה, לפני התחלת הפירוש לפרק חלק ולפני הפירוש למסכת אבות. הקדמה זו מהווה יסוד ובסיס לאמונת ישראל ועיקרי אמונה תלויים בה. פירוש הרמב"ם למסכת אבות בסדרת רמב"ם לעם בהוצאה מהודרת ונוחה ללימוד ההקדמה החשובה של רבינו משה בן מימון.

Tell Your Friends About 'פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם'

פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם

פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם

Add To Cart Price: 49 ₪

Customers who purchased the book "פירוש הרמב"ם למסכת אבות- רמב"ם לעם", were also interested in the following:

דרכי אבות - 6 כרכים

דרכי אבות - 6 כרכים

Add To Cart Price: 259 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout