Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מסכת אבות קהתי

   Publisher: משניות מבוארות

הספר מסכת אבות קהתי הוא ספר המשניות הנמכר ביותר ללימוד המשנה בצורה ברורה מהירה וקלה. הספר כולל פירוש על מסכת אבות של הרב עובדיה מברטנורא ושל הרב קהתי. במהדורה זו נוסף עליו פירושו של רבי עובדיה מברטנורא, המוכר בפירושו הקצר לבעלי רקע קודם. מהדורה זו היא מהדורה מיוחדת רק של מסכת אבות.

 

מחבר משניות קהתי - הרב פנחס קהתי

הרב פנחס קהתי ידוע בפירושו הבהיר למשניות, הנותן את הרקע המלא, כולל הרחבה מן המקורות. הרב קהתי ביקש להפיץ תורה ברבים ותר אחר פרוש למשנה קל לקריאה ולהבנה גם לתלמידים ולציבור הרחוק מעולם התורה. הפירושים שמצא לא תאמו את קהל היעד, ולכן החליט לכתוב ביאור בעצמו.

הביאור יצא בשנים תשט"ו-תשכ"ד (1955–1964) כקונטרס שבועי שהגיע לתפוצה של כ-5,000 עותקים. כל קונטרס כלל 14 משניות מבוארות, שתיים לכל יום, וכן שתי הלכות מהשולחן ערוך, שתי הלכות מהרמב"ם וקטע מהתנ"ך. בהמשך יצא ביאורו למשנה כסדרת ספרים, עם הסכמתו של הרב איסר יהודה אונטרמן. הביאור יצא בכמה מהדורות ופורמטים. על אף השתייכותו לציבור הדתי לאומי, התקבל הביאור באופן חלקי אף בציבור החרדי.

הביאור מבוסס על פרשנות מסורתית והוא קל לקריאה. בשנת תשכ"ז זכה על מפעלו התורני בפרס הרב קוק.‏

 

מסכת אבות

מסכת אבות (הידועה גם בשם פרקי אבות) בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה. חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מסכת פרקי אבות בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה, התנאים. נוהגות קהילות ישראל ללמוד את פרקי אבות כל הזמן, ובין פסח לעצרת בפרט, זאת מכיון שבשביל שעם ישראל יוכל לקבל את התורה, עליו להתכונן ולהתעדן במידותיו, בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. לכן הדרך הכי טובה לכך על להסתכל על אבותנו, פרקי אבות, וללמוד את דרכיהם.החיבור אבות דרבי נתן מושתת בעיקרו על פרקי אבות, ומהווה הרחבה שלו. 

מסכת אבות קהתי היא אחת המהדורות הנוחות והנפוצות ללימוד מסכת אבות, ומחברת עמקות ופשטות ללימוד זורם אך מעמיק.

Tell Your Friends About 'מסכת אבות קהתי'

מסכת אבות קהתי
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מסכת אבות קהתי

מסכת אבות קהתי

Add To Cart Price: 36 ₪

Customers who purchased the book "מסכת אבות קהתי", were also interested in the following:

אבות לדור חלק א

אבות לדור חלק א

Add To Cart Price: 59 ₪
אבות לדור חלק ב

אבות לדור חלק ב

Add To Cart Price: 83 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout