Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

משה רט ואליהו טייב

 

פרקי אבות הוא מדריך לחיים של משמעות, חיים של חתירת מתמדת להתעלות, של תיקון המידות, של אהבת ה’ ואהבת הבריות.

רבותינו הם מורי הדרך, המלמדים אותנו איך לצעוד בדרכי האבות ולחבר את דבריהם לחיינו.

אור האבות הוא חוליה חדשה באותה שרשרת, והיא מאפשרת לכל מי שחפץ בכך להצטרף למסעו הנצחי של עם ישראל במסילה העולה כלפי מעלה.

 

משה רט הוא רב וד"ר לפילוסופיה, מחבר הספר “פשוט להאמין-מדריך למאמין הרציונלי”.

אליהו טייב עוסק שנים רבות בקידום תורת החסידות והיה שותף לכתיבת הספרים “מי שטעם יין הונגרי”, “כששומעים סיפור זה אחרת” ו “אוהב ימים”.  

השניים כתבו וערכו גם את סדרת “שולחן השבת” שבה הופיעו הספרים “שולחן השבת עם רבי נחמן” ו"שולחן השבת עם הרבי מלובביץ’".​

Tell Your Friends About 'אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות'

Out Of Stock
אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות תמונה שניה- הספר אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות

Out Of Stock Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "אור האבות - פרקי אבות ברוח החסידות", were also interested in the following:

מסכת אבות קהתי

מסכת אבות קהתי

Add To Cart Price: 36 ₪
מעשי אבות - כיס

מעשי אבות - כיס

Add To Cart Price: 29 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout