Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

קדושה וצניעות

   Publisher: מתוק מדבש

הספר קדושה וצניעות מאת הרב דניאל פריש- הדרכות והנהגות איש וביתו בענין "קדש עצמך במותר לך". מכיל ליקוטים בסדר הנהגת הזיווג ומאמרי התעוררות וחיזוק בענין 'קדש עצמך במותר לך' ועוד ליקוטים רבים בענינים שונים בהנהגת הבית.

מחבר ספר קדושה וצניעות

הרב דניאל פריש היה מקובל, מראשי ישיבת "אנשי מעמד" ללימוד תורת הנסתר, ר"מ בישיבת המקובלים שער השמים ומשפיע בחסידות 'תולדות אהרן' ולאחר מכן בחסידות 'תולדות אברהם יצחק'. חיבר ספרים רבים, הנפוץ והמפורסם שבהם הוא ביאור 'מתוק מדבש' על הזוהר הקדוש, ומביניהם גם הספר קדושה וצניעות. 

הרב פריש מסר שיעורים רבים מדי יום. בבוקר מסר שיעורים בבית המדרש למקובלים של מוסדות משכן בנימין "אנשי מעמד", בצהרים בישיבת המקובלים "שער שמים", ובערב בכולל "אוצרות חיים" ללימוד תורת האר"י שהקים. מסר גם שיעורים בחסידות לבעלי בתים בין מנחה לערבית. נפטר בגיל 70 בשבט תשס"ה.

  

Tell Your Friends About 'קדושה וצניעות'

קדושה וצניעות
Click on image to enlarge

קדושה וצניעות

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "קדושה וצניעות", were also interested in the following:

New
יערב שיחי

יערב שיחי

Add To Cart Price: 70 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout