Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משגב לעתות בצרה

   Publisher: ספריית בית אל

הספר משגב לעתות בצרה מאת הרב אלישב אביחיל נולד ונכתב במגמה להנצחת בנו, שגב פניאל הי"ד, שנרצח בישיבת "מרכז הרב" בירושלים, בשנת התשס"ח, והצטרף לרבבות הקדושים והטהורים, הי"ד.

מכריכת הספר משגב לעתות בצרה

"אי אפשר לשרטט את דמותה של התנועה הנאצית במידה המניחה את הדעת, בלא קטגוריות ומונחים דתיים... צריך לראות את תולדות המפלגה הנאצית גם כקטע מהיסטוריה דתית... כחלק מן המסורת הנוצרית. המסע החד משמעי הכולל של הנאצים נגד הנצרות ונגד הכנסיה, באידיאולוגיה ובתעמולה... מטעה ומסתירה את ההמשכיות של הנאציזם גם במישור הדת והמנטליות...." (ד"ר תומס דאהה, שמע ישראל, הוצאת רייס אסתר, ירושלים 2001, עמ' 29-66)

מחבר הספר משגב לעתות בצרה

הרב אלישב אביחיל תושב גוש עציון, בן לניצולת שואה, מרצה במכללת ירושלים ואורות ישראל, שימש שנים רבות כרב הישוב אדורה בדרום הר חברון, ור"מ בישיבות בבאר שבע ובניצן. הספר משגב לעתות בצרה נולד ונכתב במגמה להנצחת בנו, שגב פניאל הי"ד, שנרצח ב"מרכז הרב" בירושלים, בשנת התשס"ח.

Tell Your Friends About 'משגב לעתות בצרה'

משגב לעתות בצרה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר משגב לעתות בצרה תמונה שניה- הספר משגב לעתות בצרה

משגב לעתות בצרה

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "משגב לעתות בצרה", were also interested in the following:

New
ספר מעיין גנים

ספר מעיין גנים

Add To Cart Price: 68 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout