Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית

מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית

חכם יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

ספר דרשותיו של הרב יהודה ליאון אשכנזי על סוגיות יסוד המעסיקות את האנושות בכל הזמנים בתחום המשפט, החברה, הדת, נפש האדם ועוד. בספר משולבים זה בזה מקורות מקראיים, מדרשיים וקבליים עם מקורות פילוסופיים שונים ונוצרת התמודדות הגותית מרתקת עם מושגים ועם יסודות חשיבתיים הרווחים בכל התרבויות, מתוך הארת המבט היהודי הייחודי, שאותו מיטיב המחבר לחשוף.
על המחבר:
הרב יהודה ליאון אשכנזי ז"ל (1996-1922) המוכר בכינויו "מניטו", שילב בהשכלתו מסורת יהודית-קבלית וידע נרחב במחשבה ובהגות הכללית. כמסורת חכמי התורה שבעל פה, הרב אשכנזי מעביר בשפה קולחת עניינים שברומו של עולם. סגנונו מתאפיין בעמקות ובהומור, באהבת אדם שופעת ובביקורת נוקבת, ארציות ומעוף

 

Tell Your Friends About 'מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית'

מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית תמונה שניה- הספר מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית

מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית

Add To Cart Price: 58 ₪

Customers who purchased the book "מדרש בסוד ההפכים - זהות מוסרית עברית", were also interested in the following:

יתגבר כארי

יתגבר כארי

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout