Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

לדעת בארץ דרכך א'

   Publisher: ספריית בית אל

הספר לדעת בארץ דרכך א  - הקשר ההכרחי בין תורה ומדע בעריכת נח דנא-פיקארד וגיל מורלי. 475 עמודים בכריכה קשה.

כריכת הספר לדעת בארץ דרכך

תורה ומדע אינם תחומי דעת נפרדים, לא משיקים זה לזה מידי פעם, וגם לא סותרים זה את זה. כפי שהבורא הוא אחד, החשיבה המתמטית, החשיבה המדעית והחשיבה התלמודית צעודות על אותו מסלול ומעשירות זו את זו. הספר "לדעת בארץ דרכך" מקבץ מחקרים בתחומים שונים של המדע ותורת ישראל מאת מיטב החוקרים של מרכז אקדמי לב. הספר מחולק לשערים: גישה כללית והיסטוריה, מדעים מדוייקים, מדעי החי ומדעי הרוח.

 

 

Tell Your Friends About 'לדעת בארץ דרכך א''

לדעת בארץ דרכך א'
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר לדעת בארץ דרכך א' תמונה שניה- הספר לדעת בארץ דרכך א'

לדעת בארץ דרכך א'

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "לדעת בארץ דרכך א'", were also interested in the following:

בדוק ומנוסה

בדוק ומנוסה

Add To Cart Price: 65 ₪
כתר הצניעות

כתר הצניעות

Add To Cart Price: 55 ₪
New
אגרת לבן תורה

אגרת לבן תורה

Add To Cart Price: 30 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout