Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

כיבוד הורים בהלכה ובאגדה

   Publisher: פלדהיים

הספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה, הרב זאב גרינולד, הוצאת פלדהיים, 220 עמודים, כריכה קשה. הספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה מסוגל להביא בס"ד לחיבוב מצוה זו ולקיומה מתוך אהבה, מסירות ודקדוק בהלכותיה.

אודות הספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה

מערכת נושאים בענייני כבוד אב ואם בתנ"ך, בדברי חז"ל, ובמפרשים. ליקוט נרחב ממקורות רבים על חשיבות המצוה, הלכותיה, טעמיה, וערכה הרב. הספר מיועד לבני הנעורים ובוגרים.

אודות מצוות כיבוד הורים

כיבוד אב ואם היא מצוות עשה דאורייתא, הדיבר החמישי בעשרת הדיברות: "כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת-אִמֶּךָ, לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָך" (שמות, כ', י"א).

מקור המצווה: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ, כַּאֲשֶׁר צִוְּךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, לְמַעַן יַאֲרִיכֻן יָמֶיךָ, וּלְמַעַן יִיטַב לָךְ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ, נֹתֵן לָךְ" (דברים, ה', ט"ו).

בכלל מצוות כיבוד אב ואם, הן החלק החיובי של כבודם, לעשות פעולות שמכבדות אותם: המצווה מטילה חובה על הצאצא (בן או בת) לכבד את הוריו ולטפל בהם לעת זקנה - לזון אותם, לדאוג לרווחתם, לסעוד אותם במידת הצורך, ולאחר פטירתם להביאם לקבר ישראל. והן החלק השלילי של הימנעות מפעולות שפוגעות בכבודם. לפי דעת רוב הפוסקים, אין כיבוד ההורים מחייב את הילד לציית להם בעניינים שאינם קשורים לכבודם.

קיימת חובה של קימה לכבוד אביו ואמו, בדומה למצוה והדרת פני זקן.

שורשי המצווה הם, לפי הרמב"ם, בהכרת התודה שכל ילד צריך להרגיש כלפי הוריו על הבאתו לעולם (על פי היהדות בתהליך הלידה שותפים האב, האם והקב"ה) ועל גידולו.

על פי חז"ל, חובת כיבוד ההורים הוסמכה לחובת כיבוד האלוהים - "הוקש כבוד אב לכבוד המקום".

מצוות כיבוד הורים היא אחת המצוות היחידות ששכרן כתוב וידוע - אריכות ימים. עם זאת, התלמוד משנה את פשטו של הכתוב: "למען יאריכון ימיך - בעולם שכולו ארוך", דהיינו בעולם הבא.

בספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה מסייע בקיום מצווה זו ע"י הבנתה והעמקה בפרטיה.

Tell Your Friends About 'כיבוד הורים בהלכה ובאגדה'

כיבוד הורים בהלכה ובאגדה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה תמונה שניה- הספר כיבוד הורים בהלכה ובאגדה

כיבוד הורים בהלכה ובאגדה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "כיבוד הורים בהלכה ובאגדה", were also interested in the following:

New
הנבואה

הנבואה

Add To Cart Price: 89 ₪
New
אבא שלי שבשמים

אבא שלי שבשמים

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout