Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הליכות עולם

   Publisher: מכון הרב שג"ר

הספר הליכות עולם עוסק הרב שג"ר במתח שבין ראיית ההלכה כנצחית ועל-זמנית לבין התהליכים החלים בה וההקשרים ההיסטוריים שהיא כרוכה בהם. בסוגיות השונות אותן בוחן הרב, בא לידי ביטוי הפער בין ההקשרים התרבותיים, המוסריים והמשפטיים, שמתוכם התעצבה ההלכה לבין אלו המעצבים את חיינו כיום. הרב מציע כמה כיווני מחשבה להתמודדות עם פער זה, תוך שמירה על מסורת ההלכה מצד אחד, ועל הרלוונטיות שלה מצד שני. בעריכת ד"ר איתן אברמוביץ.

אודות מחבר הספר הליכות עולם

הרב שמעון גרשון רוזנברג (שג"ר) היה הוגה דתי מודרני, בעל הגות עם מאפיינים נאו-חסידיים ופוסט מודרניים. בתשנ"ו הקים את ישיבת שיח יצחק באפרת ועמד בראשה עד לפטירתו. כתב שבעה ספרים בסדרת לזמן הזה - דרשות למועדי השנה, ועוד בערך 13 ספרי הגות ומחשבה נערכו מתוך דרשותיו.

Tell Your Friends About 'הליכות עולם'

הליכות עולם
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הליכות עולם

הליכות עולם

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "הליכות עולם", were also interested in the following:

New
מצמיח קרן ישועה

מצמיח קרן ישועה

Add To Cart Price: 55 ₪
בגן האמונה העולמי

בגן האמונה העולמי

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout