Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הליכות חיים

   Publisher: ספרייתי

הספר הליכות חיים לרב חיים אריה ברנשטיין, מגלה לפנינו הרגשות ופשט בדברי הנביאים וחז״ל על דרך רבותינו גדולי המוסר. כריכה קשה, 409 עמודים. 

 

תוכן הספר הליכות חיים

הליכות חיים כתוב בסגנון בהיר, בהסברה קלה ומרווחת ובסדור נאה מגלה לפנינו הרגשות ופשט בדברי הנביאים והז״ל על דרך רבותינו גדולי המוסר. כל פרק מהווה פנינה נוצצת המביאה את ההוגה להשוב, להתעמק, לשים לב. כל מאמר חז״ל או מאורע מן הנביאים מואר באור פנימי ומזהיר. הספר הוא לוקח נפשות וערוך באופן פופולרי ונוח. וכל מחנך או אפילו מחנכת מומחית ימצאו בספר הליכות חיים חומר הדרכה מצוין. צעירי הלומדים וגם ״בעלי בתים״ ימצאו בו מזון עשיר ורענן. אין לפרט פרטים, כי כולם אהובים וברורים, חיים הם למוצאיהם. ראוי הספר הזה להימצא על שולחן כל תלמיד עם מבין, מחנך ומלמד.

הרב י. ז. דיסקין אב״ד פרדס חנה

Tell Your Friends About 'הליכות חיים'

הליכות חיים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הליכות חיים תמונה שניה- הספר הליכות חיים

הליכות חיים

Add To Cart Price: 36 ₪

Customers who purchased the book "הליכות חיים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout