Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הכוזרי החדש

הכוזרי החדש - יצחק בויאר

ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי חובר לפני כאלף שנה ומאז לא נס ליחו.

ספר הכוזרי החדש שחיבר ד"ר יצחק ברויאר עונה צורכי דורו ובמידה רבה גם על צורכי דורנו. בעולם בו הזהות היהודית התערערה אצל רבים, וגם רבים מאלה שזהותם ברורה להם, חסרים עומק השגה במהותה בא הד"ר ברויאר מנתח ומבהיר מסביר ומסווג את עולם מושגי היהדות דבר דבור על אופניו.

בהשקפה זכה ובהירה, חודר המחבר אל עומק הסוגיות ומעמיד את הגוונים השונים שחדרו לציבוריות היהודית החל מאירופה של תקופת הרנסנס וכלה בימינו אנו. מבקר ומוקיע, מכבד ומעריך כל אחד כראוי לו והכל בהשוואה לאנך הנצחי של תורה משמים. 

בסופו משרטט המחבר את דרכו שלו הדרך בה עולה הוא ומעלה חבריו עמו אל פסגת הר האלוקים, אל בית ה' אל ארצו ואל תורתו.

Tell Your Friends About 'הכוזרי החדש'

הכוזרי החדש
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הכוזרי החדש תמונה שניה- הספר הכוזרי החדש

הכוזרי החדש

Add To Cart Price: 76 ₪

Customers who purchased the book "הכוזרי החדש", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout