Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הדף הקיומי - סדר נשים

הספר הדף הקיומי - סדר מועד מכיל תובנות לחיים בסוגיות התלמוד. כרך שני בסדרת "הדף הקיומי" של הרב דוד ברקוביץ המלווה את מחזור הדף היומי, תוך כדי חשיפת היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות התלמוד. באמצעות ניתוח עומק של מבנה הסוגיות, טענותיהן ומושגיהן, מגלה המחבר את המשמעות הערכית הטמונה בהן, והופך את התלמוד, באמת ובתמים, לתורת חיים.

שפתו של התלמוד, על פי קריאתו הייחודית של הרב דוב ברקוביץ, היא שפה קיומית מובהקת; בלבו של כל דף גמרא, מבעד לדיון ההלכתי, מאחורי המחלוקות, הדרשות והסברות ניצבת עמדה ערכית בעלת משמעות ישירה לחיינו אנו. כך, פירוט איסורי העריות שבמסכת יבמות שופך אור על מהותה של המשפחה ומערכות היחסים הייחודיות המרכיבות אותה, עיון בנדרים של הבעל כלפי אשתו במסכת כתובות מגלה את הדינמיקה הנפשית העדינה של חיי הנישואין, ובירור מושגי הקניין והקודש המשמשים בערבוביה במסכת קידושין חושף את הרובד הכפול של החיבור בין איש לבין אשה.

אודות מחבר הדף הקיומי - סדר נשים / הרב דוב ברקוביץ

הרב דוב ברקוביץ הוא משתתף פעיל זה שנים בעשייה חינוכית ותורנית למען התחדשות הרוח בישראל. בעבודתו הענפה ובהגותו המקורית הוא שואף להפגיש סוגיות שבתשתית הקיום הישראלי עם מקורותיה הראשוניים של היהדות.

ב־ 2003 יסד ברקוביץ את ״בית אב – ליצירה והתחדשות בתורה״ לזכרו של אביו, הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ. המקום מוקדש לשיטות חדשות בהוראת התלמוד ולחיבור בין שורשי היצירה היהודית ובין תחומי אמנות בני־זמננו. במשך שבע שנים כתב בעיתון מקור ראשון טור שבועי שעסק בסוגיות מרכזיות בלימוד הדף היומי. ברקוביץ הוא מחברם של הספרים שעשניגבר: תלמוד בעין הסערה , מקדש החיים: זוגיות ומשפחה וסוד עץ החיים, וגעגועי ארץ: שבילים חדשים בגלות הארץ ישראלית.

Tell Your Friends About 'הדף הקיומי - סדר נשים'

הדף הקיומי - סדר נשים
Click on image to enlarge

הדף הקיומי - סדר נשים

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "הדף הקיומי - סדר נשים", were also interested in the following:

Back To Stock
מקדש החיים

מקדש החיים

Add To Cart Price: 54 ₪
האדם ועולמו

האדם ועולמו

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout