Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הדף הקיומי - סדר מועד

הדף הקיומי - סדר מועד

תובנות לחיים בסוגיות התלמוד

רך ראשון בסדרה חדשה ומרתקת אודות התלמוד, המגלה את היסודות הרוחניים, המוסריים והאמוניים העומדים בלב סוגיות הדף היומי.
הרב דוב ברקוביץ חושף בפני הקורא את תפיסות העולם המסתתרות מאחורי הדיון ההלכתי ומבעד לויכוח התלמודי הוא מגלה לקורא משמעות רוחנית עמוקה. 

בין הפרקים מוכיח ברקוביץ כי הסוגייה שבתחילת מסכת ראש השנה העוסקת בראשי השנים וימי הדין, היא למעשה דיון מחשבתי מרתק על הפער בין מידת החסד למידת הדין. הדיון ההלכתי בעניין סכך כשר לסוכה מתברר כביטוי חבוי ליחס בין מעשה הבורא ומעשי ידי אדם.

הכרך הראשון בסדרה יוצא בתיאום עם סבב הדף היומי והוא עוסק במסכתות יומא-חגיגה מסדר מועד.

הרב דוב ברקוביץ

הרב דוב ברקוביץ הוא משתתף פעיל זה שנים בעשייה חינוכית ותורנית למען התחדשות הרוח בישראל. בעבודתו הענפה ובהגותו המקורית הוא שואף להפגיש סוגיות שבתשתית הקיום הישראלי עם מקורותיה הראשוניים של היהדות.

ב־ 2003 יסד ברקוביץ את ״בית אב – ליצירה והתחדשות בתורה״ לזכרו של אביו, הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ. המקום מוקדש לשיטות חדשות בהוראת התלמוד ולחיבור בין שורשי היצירה היהודית ובין תחומי אמנות בני־זמננו. במשך שבע שנים כתב בעיתון מקור ראשון טור שבועי שעסק בסוגיות מרכזיות בלימוד הדף היומי. ברקוביץ הוא מחברם של הספרים שעשניגבר: תלמוד בעין הסערה )ידיעות אחרונות), מקדש החיים: זוגיות ומשפחה וסוד עץ החיים )מגיד), וגעגועי ארץ: שבילים חדשים בגלות הארץ ישראלית (בית אב(.

Tell Your Friends About 'הדף הקיומי - סדר מועד'

הדף הקיומי - סדר מועד
Click on image to enlarge

הדף הקיומי - סדר מועד

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "הדף הקיומי - סדר מועד", were also interested in the following:

Back To Stock
מקדש החיים

מקדש החיים

Add To Cart Price: 54 ₪
הליכות חיים

הליכות חיים

Add To Cart Price: 36 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout