Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

באמונתו יחיה

הספר באמונתו יחיה - שיחות הדרכה לחיים של אמונה מאת ראש ישיבת הר המור, הרב מרדכי שטרנברג. בספרו החדש של הרב מרדכי מובאות שיחותיו בנושאי הבסיס של אמונת הדור. כריכה קשה, 268 עמודים. חשון תשע"ו.

שערי הספר באמונתו יחיה

רצוננו לעשות רצונך – על לימוד תורה כיסוד החיים, מבית המדרש לעולם המעשה, והגישה הנפשית לעבודה בחיי המעשה.

בארצות החיים – על קיום מצוות ויחסים חברתיים בצבא.

על הנחת והכעס – על הסתפקות במועט, על עין טובה, אחריות ומתינות ועוד…

חזק ויאמץ לבך – על תורת הקבלה, על תמימות בעבודת ה’, הליכה למקובלים והדרכות מעשיות.

אודות מחבר הספר באמונתו יחיה

[מתוך ויקיפדיה] הרב מרדכי שטרנברג למד בישיבת מרכז הרב אצל הרב מרדכי פרום ואצל הרב אברהם שפירא. בגיל 25 מונה לר"מ בישיבה על ידי הרב צבי יהודה הכהן קוק. הרב שטרנברג לימד את השיעור המבוגר ביותר בישיבה והתאפיין בשיעורי גמרא מעמיקים. רבנים רבים המשמשים כרמי"ם בישיבות למדו אצלו, והוא נחשב כמתווה דרך בלימוד עיון בישיבות מהזרם הדתי לאומי. בשנת תשנ"ח, עם הקמת ישיבת הר המור, מונה לעמוד בראשה לצד אחיו הרב עמיאל.

הרב שטרנברג לימד בעבר גם בישיבת בית אל ובישיבת אור עציון. כיום הוא מלמד בישיבות עטרת ירושלים, מעלה אליהו, עטרת נחמיה וגבעת שמואל. תלמידים מישיבות שבי חברון, איתמר ואלון מורה באים לשמוע שיעורים מפיו בירושלים.

 

Tell Your Friends About 'באמונתו יחיה'

באמונתו יחיה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר באמונתו יחיה תמונה שניה- הספר באמונתו יחיה

באמונתו יחיה

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "באמונתו יחיה", were also interested in the following:

בית נאמן בישראל

בית נאמן בישראל

Add To Cart Price: 52 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout