Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר

הכוזרי המבואר ג"כ - לרבנו דוד הכהן - הרב הנזיר.

הרב הנזיר מסר שיעורים בספר הכוזרי במרכז הרב - במשך שנים. חלק מהשיעורים תומצתו ונערכו לשלושה הכרכים האלה של ביאור ספר הכוזרי.

Tell Your Friends About 'הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר'

הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר תמונה שניה- הספר הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר

הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר

Add To Cart Price: 169 ₪

Customers who purchased the book "הכוזרי המבואר ג"כ - הרב הנזיר", were also interested in the following:

הכוזרי המפורש

הכוזרי המפורש

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout