Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

המהר"ל המבואר נצח ישראל

   Publisher: ישיבת אור עציון

בספר המהר"ל המבואר נצח ישראל קול חי מתבארים דברי המהר"ל פיסקה אחר פיסקה - על ספר נצח ישראל.
הוצאה חדשה של נצח ישראל מאת המהר"ל מפראג, הכוללת ניקוד, פיסוק, חלוקה לפיסקאות, השלמת ותיקון מראי המקומות, קביעת כותרות לכל פרק ופיסקה, סיכומי הפרקים, ועוד הערות ותוספות מועילות.
ועם ביאור `קול חי`, המבאר את לשון המהר"ל פיסקה מול פיסקה בלשון צחה בת ימינו מאת הרב אביגדור שילה שליט"א, ר"ם בישיבת אור עציון.
 

Tell Your Friends About 'המהר"ל המבואר נצח ישראל'

המהר"ל המבואר נצח ישראל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר המהר"ל המבואר נצח ישראל תמונה שניה- הספר המהר"ל המבואר נצח ישראל

המהר"ל המבואר נצח ישראל

Add To Cart Price: 79 ₪

Customers who purchased the book "המהר"ל המבואר נצח ישראל", were also interested in the following:

נצח ישראל - 3 כרכים

נצח ישראל - 3 כרכים

Add To Cart Price: 119 ₪
נר מצוה

נר מצוה

Add To Cart Price: 35 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout