Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית

   Publisher: מכון רמח"ל

ספר דרך ה' לרמח"ל - בתרגום צרפתית. מופיע לשון המחבר בעברית ותרגום.

אודות הספר דרך ה'

הספר עוסק השקפה ויחס האדם לעולם על ידי קיום מצוות. הספר עוסק בנושאים מרכזיים במחשבת ישראל בצורה שעל פניה היא פילוסופית ולא סודית (מיסטית), אך מושפעת עמוקות מתפיסת העולם הקבלית שלו.

דרך ה' הפך לספר לימוד ישיבתי בהיר לענייני קבלה ופילוסופיה, ועל כן יש לו חשיבות כמתווה השקפת עולם אמונית עכשווית.

הנושאים העיקריים הנידונים בספר דרך ה' הם: גוף ונפש, חטא אדם הראשון והשפעתו, שכר לגויים, ואסטרולוגיה דרך ה' הפך לספר לימוד ישיבתי בהיר לענייני קבלה ופילוסופיה, ועל כן יש לו חשיבות כמתווה השקפת עולם אמונית עכשווית.

Tell Your Friends About 'LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית'

LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית תמונה שניה- הספר LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית

LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "LA VOIE DE DIEU דרך השם בצרפתית", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout