Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

עטרת שלמה

   Publisher: מכון תורת שלמה

עטרת שלמה, שי הירש

אודות החוברת עטרת שלמה, שי הירש

מתוך תקציר החוברת, "עטרת שלמה": הרב שלמה גורן (תרע"ח-תשנ"ה) היה מגדולי התורה והמעש של תקופתנו. בספר זה מוצגת התבוננות תורנית מעמיקה סביב דמותו הייחודית והמקורית, מעשיו ופועלו, וזאת דרך מבטם של גדולי תורה ורבנים בני הדור הקודם ובני דורנו. בנוסף, מציג הספר תמונה רחבה שלא נתפרסמה עד כה אודות קשריו של הרב גורן עם גדולי תורה בארץ ובתפוצות. לספר צורף לקט זיכרונות וסיפורים מיוחדים המאירים צדדים נוספים בדמותו רבת הגוונים של הרב ומקנים למפגש עם דמותו נופך אישי. 

אודות מחבר החוברת עטרת שלמה, שי הירש

הרב שי הירש, איש חינוך, בוגר ישיבת 'מרכז-הרב', חוקר ומלמד את משנת הציונות הדתית במשך שנים רבות. הקים את מכון המחקר התורני: 'תורת-שלמה' ע"ש הרב שלמה גורן, לחקר צבאיות ישראלית בדורנו מנקודת מבט תורנית. זהו ספרו השני של המכון, לאחר שלושת כרכי הלקט המחזיר שכינתו לציון – מבט תורני על מלחמת ששת הימים ו'יום ירושלים', אשר ראה אור לכבוד שנת היובל למלחמת ששת הימים בהוצאת 'תנועת המזרחי העולמית' (תשע"ז). ספרים ומחקרים נוספים נמצאים כעת בהכנה ועתידים לראות אור אי"ה במהלך השנים הקרובות.

Tell Your Friends About 'עטרת שלמה'

עטרת שלמה
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר עטרת שלמה

עטרת שלמה

Add To Cart Price: 46 ₪

Customers who purchased the book "עטרת שלמה", were also interested in the following:

הר הבית

הר הבית

Add To Cart Price: 55 ₪
משנת הגורן

משנת הגורן

Add To Cart Price: 76 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout