ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל (תרס"ג-תשנ"ג) - היה רבראש ישיבהפילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית.

היה מן הבולטים שבאנשי ההלכה במאה העשרים והוגה דעות חדשני ומקורי ביותר. במשך יותר מארבעים שנה העביר הרב סולוביצ'יק את השיעור בתלמוד לבכירים שבין תלמידי ישיבת רבנו יצחק אלחנן שליד ישיבה יוניברסיטי בניו יורק, וכן הרצה בפני קהלים מגוונים ביותר. בהרצאותיו ובחיבוריו הראה כיצד מציעות ההלכה וההגות היהודית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים המודרניים, בעודו עומד בתוקף על שלמותה ועל עצמאותה של מחויבותו הדתית של היהודי.

New
Back To Stock
על התשובה

על התשובה

Add To Cart Price: 89 ₪
New
איש האמונה הבודד

איש האמונה הבודד

Add To Cart Price: 53 ₪
ימי זיכרון

ימי זיכרון

Add To Cart Price: 85 ₪
New
Back To Stock
אמונה בזמנים משתנים

אמונה בזמנים משתנים

Add To Cart Price: 80 ₪
זמן חירותנו

זמן חירותנו

Add To Cart Price: 49 ₪
עמודו של עולם

עמודו של עולם

Add To Cart Price: 49 ₪
מן הסערה

מן הסערה

Add To Cart Price: 44 ₪
חמש דרשות

חמש דרשות

Add To Cart Price: 49 ₪
אדם וביתו

אדם וביתו

Add To Cart Price: 49 ₪
איש על העדה

איש על העדה

Add To Cart Price: 49 ₪
איש האמונה

איש האמונה

Add To Cart Price: 42 ₪
דברי הגות והערכה

דברי הגות והערכה

Add To Cart Price: 79 ₪
דברי השקפה

דברי השקפה

Add To Cart Price: 85 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout