Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

דע את ילדיך

הספר דע את ילדיך - כלים להכיר את ילדיכם ולצאת לדרך חדשה של חינוך. 197 עמודים בכריכה קשה.

תוכן הספר דע את ילדיך

הספר דע את ילדיך, בשונה מספרים אחרים בנושא חינוך, כמעט אינו נוגע בעניינים מעשיים, אלא עיקר מטרתו היא להדריך את ההורים כי טרם הם ניגשים למלאכת החינוך. עליהם לדעת כי מעבר לגוף של ילדיהם - מסתתרת נשמה! לכן, מלבד הצורך לחנכם לעשייה נכונה עליהם לחנכם אף לבניין רגשי בנפשם ולבניין מחשבתי במוחם. חשיבותו של ספר זה בולטת בעיקר בדורנו זה, אשר הניסיונות וענייני החומר מקיפים אותנו מכל עבר ולדאבוננו נותנים את אותותם בטובים שבבני הנוער. מורגשת הכמיהה בקרב רבים למהלך בנוי אשר יאיר להם את הדרך. בספר דע את ילדיך מוקדש שער נפרד העוסק בהדרכה ובהכוונה למלמד בבניין נפש תלמידיו ובעיצוב קומתם הרוחנית. אף כאן, מוצגת דרך מקורית אשר שופכת אור חדש על תפקיד המלמד בבניין אישיותם ונפשם של תלמידיו, דרך שתכליתה להשריש בילד מבט נכון אודות תכלית החיים.

מחבר הספר דע את ילדיך

מאת הרב איתמר שוורץ מחבר הספרים בלבבי משכן אבנהדע את מידותיךדע את נפשךדע את הרגשותיךדע את עצמך, דע את מחשבותיך, דע את ביתך, דע את מנוחתך, דע את דמיונךהרב איתמר שוורץ שליט"א ממודיעין עילית, בוגר ישיבות ליטאיות, מוכשר וצנוע מאוד, וממש לא חפץ בפרסום המוני שכל כך מקובל בדור הזה, רבנים גדולים כמו גם אדמורים חשובים ממליצים מאוד על ספרי הרב.

 

Tell Your Friends About 'דע את ילדיך'

דע את ילדיך
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר דע את ילדיך תמונה שניה- הספר דע את ילדיך

דע את ילדיך

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "דע את ילדיך", were also interested in the following:

פרקי יסוד

פרקי יסוד

Add To Cart Price: 49 ₪
דע את ביתך

דע את ביתך

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout