Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!

   Publisher: ספרייתי

מכתב מאליהו - 5 כרכים - מהדורה חדשה! תשע"ט!

5 כרכים של כתבים שיחות ומכתבים מאת הרב אליהו דסלר בענייני מוסר ואמונה. הספר התקבל באהבה בכל קהילות ישראל וחוצה מגזרים וקהלים.

 

הרב אליהו דסלר- מחבר הספר מכתב מאליהו

הרב אליהו אליעזר דסלר נחשב לאחד מגדולי בעלי המוסר בשיטת קלם במאה ה-20. כיהן כרב באנגליה וכמשגיח רוחני בישיבת פוניבז'. בשנת 1947 נענה להזמנת הרב יוסף שלמה כהנמן לכהן כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז'עלה לארץ והתיישב בבני ברק. שיחות המוסר שנשא בישיבה ידועות גם היום בעולם הישיבות. הרב דסלר נפטר בפתאומיות מהתקף לבב-1953.

 

כתיבת הספר מכתב מאליהו

לאחר פטירתו של הרב דסלר ערכו מספר תלמידים שלו (בראשות הרב אריה כרמל והרב חיים פרידלנדר) את ספרו המרכזי "מכתב מאליהו", שיצא בחמישה כרכים, בין השנים תשט"ו - תשנ"ז. הספר תורגם לאנגלית וחלקים ממנו תורגמו גם לצרפתית. הגרסה העברית יצאה במהדורות רבות.

 

תוכן הספר מכתב מאליהו

סט מכתב מאליהו, הנפוץ בעולם הישיבות, כוללת כתבים, שיחות ומכתבים של הרב דסלר בענייני אמונה ומוסר "המשקפים את הרעיונות החברתיים של ישיבת המוסר הליטאית, כפי שבאה לידי ביטוי בישיבות המוסר במאה הקודמת".‏ 

 

כתיבתו של הרב אליהו דסלר

בכל ספריו עשה הרב דסלר שימוש במקורות רבים, כולל מספרי חסידות, דבר שאינו שכיח אצל רב ליטאי. אחד המושגים המפורסמים שטבע הרב דסלר הוא "נקודת הבחירה", העוסק במהותו של התחום המצומצם שבו ישנה לאדם בחירה חופשית.‏ בספריו בולט עיסוקו גם בסוגיות קבליות, ולמשל, הוא מיישב את הסתירה בין דעת הגר"א שהצמצום הוא כפשוטו לעומת דעת תלמידו רבי חיים מוולוז'ין שהצמצום אינו כפשוטו.

Tell Your Friends About 'מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!'

מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מכתב מאליהו - מהדורת חדשה! תמונה שניה- הספר מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!

מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!

Add To Cart Price: 279 ₪

Customers who purchased the book "מכתב מאליהו - מהדורת חדשה!", were also interested in the following:

New
אני תפילה

אני תפילה

Add To Cart Price: 78 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout