Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מים חיים - מוסר

   Publisher: סאלם

מים חיים - ספר מוסר לרבנו יוסף חיים - הבן איש חי

דברי מוסר בדרכי התשובה והיראה ובקנין המדות,

לקרב השבים לאבינו שבשמים, מתובלים במאמרי חז"ל, במשלים ומעשיות.

 

אודות הבן איש חי

חכם יוסף חיים מבגדאד (הבן איש חי) (כ"ז באב ה'תקצ"ה, 2 באוגוסט 1835 – י"ג באלול ה'תרס"ט, 30 באוגוסט 1909) היה מקובל, דרשן, מנהיג, מחבר ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. מכונה הבן איש חי על שם ספרו.

חכם יוסף חיים נולד בבגדאד בכ"ז באב ה'תקצ"ה, לחכם אליהו בן הרב משה חיים, רבה הראשי של בגדאד בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים. דודו היה חכם עבדאללה בן משה חיים.

את ראשית לימודיו התחיל בתלמוד תורה אצל דודו, אחי אמו, חכם דוד חי מאיר יוסף ניסים סלמאן מעתוק.

בגיל 14, למרות גילו הצעיר, התקבל לבית המדרש לרבנים "בית זלכה" בראשותו של חכם עבדאללה סומך, והיה לתלמידו המובהק. מסופר כי אביו, חכם אליהו, התכתב בשאלות הלכה עם הרב חיים פלאג'י, רבה הראשי של האימפריה העות'מאנית. אביו ידע על גדלות בנו בתורה והתייעץ עמו באחת השאלות ששלח אליו הרב חיים פלאג'י. יוסף חיים הבן שלח תשובה מפורטת בשמו, ולאחר מספר ימים שלח גם אביו תשובה. הרב חיים פלאג'י השיב לחכם אליהו שבנו הקדימו כבר והוא עתיד להיות ענק בתורה.

בשנת ה'תרי"א (1851), בגיל 17, נישא לרחל, בתו של רבי יהודה סומך, ולהם נולדו בן ובת. התפרנס משותפות עסקית עם ארבעת אחיו. למרות שלא היה שותף פעיל בניהול, הקפיד שהשותפים הפעילים ינהלו על פי ההלכה. סירב לקבל שכר כרב קהילה, ומימן את הוצאות ספריו מכספו.

חכם יוסף חיים היה בקשר רציף עם מקובלי ישיבת המקובלים בית אל בירושלים, אימץ ממנהגיהם והנחיל אותם ליהודי בבל. ביום י"ג באלול ה'תרס"ט, נפטר.

Tell Your Friends About 'מים חיים - מוסר'

מים חיים - מוסר
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מים חיים - מוסר תמונה שניה- הספר מים חיים - מוסר

מים חיים - מוסר

Add To Cart Price: 45 ₪

Customers who purchased the book "מים חיים - מוסר", were also interested in the following:

New
מורה הנבוכים חלק ב

מורה הנבוכים חלק ב

Add To Cart Price: 89 ₪
לעזרת ד' בגיבורים

לעזרת ד' בגיבורים

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout