Guide for the Perplexed - Maimonides

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

הספר מורה נבוכים - ספר היסוד של הרמב"ם. הוא ספר פילוסופיה שחיבר הרמב"ם בערבית יהודית במאה ה-12. 'מורה נבוכים' הוא אחד מהחיבורים הפילוסופיים החשובים והבולטים ביותר בהגות היהודית בימי הביניים, על אף שקמו לו מתנגדים רבים מבית בעת פרסומו- רבנו יונה והרשב"א היו ממתנגדיו החריפים. כיום הספר מקובל על כל קהילות ישראל, אך יש הרואים סכנה במסרי הספר ובהיעזרותו במקורות שאינם מהעולם היהודי, ועל כן מגבילים מאוד את הלימוד בו. נהוג לומר שעד פרק נ' חייב ללמוד כל אחד, ומפרק נ' והלאה כ"א לפי מדרגתו.

כידוע, לספר מורה נבוכים ניתן למצוא שלושה תרגומים מימי הביניים: תרגומו של אבן תיבון שנעשה בהנחייתו של הרמב"ם (תרגום זה נחשב למדויק והנאמן ביותר למקור), תרגום נוסף הינו תרגומו של יהודה אלחריזי, וכן של המתרגם אבן שמואל. הצורך בתרגום לעברית מודרנית הוליד שני תרגומים נוספים למורה נבוכים בני זמננו- תרגומו של הרב קאפח הידוע בהתמחותו בכתבי הרמב"ם, ושל ד"ר שוורץ אשר תרגם ישירות מהערבית והשתדל להיות נאמן למקור. אתם מוזמנים להתרשם ולרכוש את הספר שמתאים לכם!

New
מורה הנבוכים חלק ב

מורה הנבוכים חלק ב

Add To Cart Price: 89 ₪
New
מורה הנבוכים

מורה הנבוכים

Add To Cart Price: 89 ₪
New
מלחמות השם

מלחמות השם

Add To Cart Price: 38 ₪
New
מורה נבוכים לרמב"ם

מורה נבוכים לרמב"ם

Add To Cart Price: 65 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout